Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

För nära järnvägen - boende avstyrks

Annons

Avsikten med detaljplanen är bland annat att den kulturhistoriskt värdefulla skolbyggnaden ska kunna bevaras, detta genom att tillåta en flexibel användning av byggnaden.

Men tankarna på att eventuellt ha bostäder i skolan får såväl miljö- och hälsoskyddsnämnden som Banverket att reagera.

Såväl decibeltalet för det "normala" bruset från trafiken som det för "topparna" i ljudnivå från tågtrafiken överstiger riktvärdena för vad som är lämpligt för bostadsändamål i Valhalla skola. Detta enligt teoretiska beräkningar av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

- Något måste helt enkelt göras åt bullerstörningarna om det ska gå att ha boende i skolbyggnaden. Det är svårt att skärma av och därmed få ned ljudnivån, men kompletteringsrutor i byggnadens fönster kan vara något att utvärdera, säger miljöchef Göran Eriksson.

Från Banverkets sida påpekas, utöver den höga ljudnivån, att det bullerplank som i detaljplaneförslaget föreslås mellan järnväg och skola måste vara byggt så att det inte går att stå eller gå på planket.

Banverket konstaterar också att skolan står på gränsen till för nära järnvägen med tanke på elsäkerheten.

Enligt Banverkets bestämmelser får inga byggnader finnas inom ett område av minst 9 meter från spårmitt. Valhalla skola ligger, enligt Banverket, 9-10 meter från spårets mittpunkt. "På gränsen till vad som är tillåtet", konstaterar Banverkets handläggare Anna Cardesjö i sin skrivelse till miljö- och byggkontoret.

Vad gäller kostnader för eventuella undersökningar och skyddsåtgärder mot buller och vibrationer konstaterar Banverket att detta ankommer på fastighetsägaren.

Valhalla skola och intilliggande bostadshus ägs sedan i höstas av Ludvikabon Anders Skoglund.

HENRIK SCHMIDT

Mer läsning

Annons