Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Flytt kortar vårdkö

Annons

Ortopeden har lämnat ett förslag till ledningen för hälso- och sjukvården. Ett förslag som den speciella kapa-kö-gruppen nu ställt sig bakom.

- Vi har föreslagit att kapa-kö-pengarna för 2003 och 2004 i första hand ska koncentreras till ortopedi och kirurgi, där de mest besvärande köerna finns, säger Claes-Göran Björck, som är chef för den informella kapa-kö-gruppen.

Ortopedins förslag, som alltså fått stöd från kapa-kö-gruppen, innebär:

Ytterligare köp av operationer, främst höftleds- och knäledsoperationer. Dessutom en del annan kirurgi som kräver inneliggande vård. Totalt handlar det om att köpa operationer för 9 miljoner kronor.

Ortopedin vill koncentrera dagkirurgin till Avesta. Detta skulle frigöra utrymme för operationer som kräver slutenvård vid Falu lasarett. Ytterligare 300 slutenoperationer på årsbasis skulle då kunna genomföras.

- Som det är i dag har både vi och kirurgkliniken verksamhet i både i Avesta och Ludvika. Med det här förslaget koncentrerar vi resurserna till Avesta och kirurgin koncentrerar sina till Ludvika. Det friställer lite tid för våra specialister som kan ägna tiden på vägarna åt operationer i stället. Vi kommer också att minska vår dagkirurgi i Falun högst markant, för att i stället öka i Avesta, berättar Leif Hernefalk, verksamhetschef vid ortopedkliniken.

De vanligaste dagkirurgiska ingreppen som ortopedkliniken gör är så kallad titthålskirurgi i knän och axlar.

En annan satsning som ortopedin vill göra är att inrätta en mottagning som ska avlasta läkarna. Vid den mottagningen ska patienten i stället för att träffa läkaren få träffa sjuksköterska, gipstekniker och/eller sjukgymnast.

När detta genomförs beräknas ortopedkliniken kunna ta emot ytterligare 500 nybesök räknat på årsbasis. Totalt beräknas koncentrationen i Avesta och den nya mottagningen kosta 6 miljoner kronor.

- Vårt mål är självfallet att klara av att operera alla våra patienter själva. Det är faktiskt inte så långt borta. Jag och chefen för kirurgin, Anders Cohen, har gått igenom vad som skulle krävas för att vi skulle klara av att ta hand om våra patienter själva. Och det är faktiskt inte mer än en operation per dag under årets alla dagar, berättar Hernefalk.

- Men nu har vi en puckel och en väntelista som är ohanterligt lång, och innan vi själva når balans behöver vi ta hjälp av externa krafter så att patienterna ska få slippa vänta allt för länge, säger Hernefalk, som poängterar att detta än så länge är ett förslag.

Men eftersom kapa-kö-gruppen ställt sig bakom saknas nu bara ett formellt godkännande från direktör Kerstin Söderlund, innan satsningarna kan genomföras.

Även kirurgkliniken föreslås få förstärkning i Mora med en överläkartjänst och operationspersonal, vilket beräknas ge 150 extra operationer under 2003.

Övriga kösatsningar som är aktuella är bland annat:

Barn- och ungdomspsykiatrin fortsätter sitt kapa-kö-projekt.

Hudkliniken har gjort en del extrainsatser under fjolåret, och planerar mer sådant.

Sköviks Rehab ska komma i gång i år med ett 2-miljonerprojekt för bedömningar vid smärtutredningar.

Några som däremot inte föreslås få några pengar från kapa-kö-kontot är hjärtkliniken. Kliniken sökte, och fick till slut, pengar för att ballongsprängningar förra året.

- Men vi anser att detta egentligen inte är någon kösatsning, utan en del av verksamheten. Därmed inte sagt att vi inte tycker det är viktigt, det är det verkligen. Men den finansieringen måste lösas genom det vanliga budgetarbetet, anser Claes-Göran Björck.

JAN SVENSSON

Mer läsning

Annons