Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Flygbladet för gammalt

Annons

I det aktuella flygbladet finns en bild på en person som benämns "Marie, 53 år, optiker" och som påstas säga:

"Att riksdagspartierna beslutat om att homosexuella ska få adoptera andras barn är så vidrigt att varje sund människa måste reagera. Man kan ju bara gissa hur många pedofilifall som kommer att skapas av detta "fördomsfria" beslut".

Det här uttalandet ansåg Janne Bäckman vara så stötande att han lämnade flygbladet till polisen och gjorde en anmälan om hets mot folkgrupp (homosexuella).

Justitiekanslern säger i sin bedömning att han är ensam åklagare i fråga om brott mot bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen, TF. Ett ingripande från justitiekanslern, med anledning av anmälan, kan bara ske om ett tryckfrihetsbrott kan anses begånget. I det här fallet skulle det handla om hets mot folkgrupp.

Vad som anses som hets mot folkgrupp är "den som i ett uttalande, eller i annat meddelande som sprids, hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning".

Det här lagen trädde i kraft vid årsskiftet och omfattar även hets mot till exempel homosexuella. Men det finns ett viktigt tillägg. Lagen gäller endast gärningar som har ägt rum efter lagens ikraftträdande den 1 januari 2003.

I sin bedömning säger justitiekanslern att det inte med säkerhet går att slå fast när flygbladet har lämnats ut för spridning.

- Efter att ha tagit del av flygbladets innehåll i dess helhet, anser jag mig kunna utgå från att det framställts inför riksdagsvalet i september 2002 och att det fick sin spridning i samband med det valet. De nya bestämmelserna om hets mot folkgrupp kan därför inte tillämpas på skriften och någon förundersökning inleds inte, säger justitiekansler Göran Larnbertz.

Handläggaren Feryal Mentes säger att den nya lagen tillkommit för att kriminalisera nya skrifter som ges ut i dag.

- Däremot kan vi inte straffa tidigare utgivningar, som gavs ut i en tid när man inte kände till de nya reglerna.

Janne Bäckman själv är inte nöjd med justitiekanslerns bedömning.

- Jag är inte intresserad av en massa formalia. Däremot hade det varit intressant att veta om flygbladet blivit fällt om det hade trycks det här året.

BÖRJE LINDH

Mer läsning

Annons