Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Flickor måste ges skydd!

Annons

Ett brutalt mord som innebär förnedring, kränkning och berövande av ens fria vilja att leva i enighet med den kultur man befinner sig i.

Hedersmord kallas det, det vill säga att vissa män är beredda att mörda en kvinnlig familjemedlem, om hon vägrar underkasta sig ett regelverk, som männen beslutat.

Det sägs, enligt FN, att det är cirka 1 500 kvinnor och flickor över hela världen som mördas varje år av bröder, fäder, farbröder eller manliga kusiner med den uttalande motiveringen att familjens heder ska upprätthållas.

Dessa kvinnor tillhörande de patriarkala och traditionella strukturer där männen har hög status, ära och heder förborgad i mängden begärliga ägodelar, inte minst de kvinnliga familjemedlemmarnas kroppar och de ogifta flickornas mödom.

Varje tecken på att en kvinna är otuktig eller otrogen medför att hon förlorar sitt givna värde som begärlig ägodel och därigenom rätten att leva.

Enligt det synsättet har övriga familjen, särskilt männen befogenhet och plikt att ta livet av en kvinnlig familjemedlem som av någon anledning förrått sitt värde som oskändad kvinna.

Detta är oacceptabelt i dagens Sverige! Dessa flickor måste omfattas av jämställdhetslagen även om de ursprungligen tillhör en annan kultur.

Därför måste informations- och opinionsbildningsarbetet intensifieras bland annat genom informationsmaterial och särskilda temasatsningar.

Detta är en del av integrationsprocessen som kan ha en förebyggande effekt, för både erkännandet och acceptansen av den nya kulturen.

Men tyvärr är dessa flickor inte ensam om problemen. Ständiga rapporter vittnar om att många unga kvinnor i Sverige faktiskt kan ha skäl att frukta för sitt liv.

Många av dessa flickor utsätts dagligen för frihetsinskränkningar som de är tvungna att leva med.

Det förekommer hot, misshandel, stympning, och bortgifte.

Många får inte gå ut, använda smink, eller klä sig som de själva vill. Det enda de vill är att omfattas av jämställdhetslagen, vilket är fullkomligt naturligt och en självklar rättighet, inte minst med tanke på FN-konventionen.

Enda tillflyktsort vid en krissituation har visat sig vara Kvinnojouren. Men detta är en temporär lösning, medan en laglig rätt saknas.

Minderåriga flickors tillflyktsort, kan dock avslöjas och därmed utgöra ett hot för den enskildes säkerhet. Föräldrar har fortfarande det tyngsta ansvaret för barnen under 18 år. Därför krävs det lagstadgade skyddsåtgärder för offret.

Myndigheternas ansvar och skyldighet bör konkretiseras och jämställdhetslagen bör förtydligats, i synnerhet i de kulturer där kvinnoförtryck är ett allmänt känt fenomen.

Vi kristdemokrater fördömer all övergrepp och frihetsinskränkningar. Detta får inte tolereras och bör straffas därefter.

Jag hoppas att Fadimes fall får bli ett rop till makthavarna att ingripa mycket snabbt. Därför anser jag att fler invandrare bör representeras i riksdagen.

Och för mig som kvinna med en invandrarbakgrund med gedigen erfarenhet och som är Dalarnas riksdagskandidat för kristdemokrater är det en stor fråga att jobba med.

Sådana här tagiska fall får ej förekomma. Och vanliga argument av religiös karaktär av släktingar som tar dödsdom och straffutmätning i egna händer, måste alltid fördömas.

Vi måste ge dessa kvinnor och flickor en röst!

KATARINA GUSTAVSSON

Mer läsning

Annons