Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Flickfoster aborteras systematiskt i Asien

/
  • Snedfördelning. Den här flickan är i kraftig minoritet i Kina. För varje 100-tal flickor som föds har det fötts 117 pojkbebisar - en följd av ettbarnspolitiken och ett samhälle som värderar söner mycket högre än döttrar.

Annons

I Asien är balansen mellan antalet kvinnor och män helt satt ur spel på grund av att så många flickfoster dödas. Dessutom försummas småflickor avsiktligt för att de ska dö. Det fattas 90 miljoner kvinnor för att det ska vara balans mellan antalet kvinnor och män i Asien.

Den viktigaste orsaken är de så kallade selektiva aborterna. Med hjälp av fostervattenprov och ultraljud får föräldrarna veta könet på det väntade barnet. Om det ska bli en flicka väljer man abort.

Obalansen mellan födda flickor och pojkar ökade markant när möjligheter till könsbestämning av foster kom på 1980-talet. Aborter av kvinnliga foster har satts i system och sker oftast med hjälp av läkare och vårdpersonal. Myndigheter och rättsystem blundar.

Om flickan föds får hon sämre mat och mindre sjukvård, vilket leder till att dödligheten är högre bland flickor än bland pojkar. Allt för att pojken/mannen anses så viktig att alla föräldrar föredrar att få söner.

Denna manskult har nu fått som följd att så många flickor dödas att det allvarligt hotar samhällets fortlevnad i dessa delar av världen.

Kvinnornas svarta bok är en antologi som beskriver kvinnornas situation i världen idag. Sverige finns också med.

Härifrån kommer rapporter om löneskillnader och situationen för våldsutsatta kvinnor.

Texterna är uppdelade i fem temaområden:

  • Säkerhet - beskriver hur kvinnor dödas på olika sätt i världen. De selektiva aborterna är ett exempel.
  • Integritet - beskriver hur kvinnors sexualitet och hälsa drabbas. Omskärelse, aids och våld i nära relationer är några av de ämnen som tas upp.
  • Frihet - behandlar kvinnors brist på laglig rätt att äga, bestämma äktenskapspartner, ta ut skilsmässa eller själv välja abort.
  • Värdighet - handlar om hur kvinnors kroppar använd som handelsvara, så kallad vit slavhandel.
  • Jämställdhet - tar upp frågor som rösträtt, mikrokrediter, utbildning och media.

Texterna är ibland små historielektioner, ibland skrivna som reportage om kvinnor som aktivt arbetar för kvinnors mänskliga rättigheter. Här finns också skildringar utifrån olika synsätt, som till exempel i frågan om slöjförbud i Frankrike.

Kvinnornas svarta bok är lättläst och ger fördjupad kunskap inom områden som ofta skildras i media.

Men till skillnad från många tv- eller tidningsinslag är texterna utan sensationsrubriker. Boken kan användas som en uppslagsbok som redovisar såväl historia som nuläge.

Boken diskuterar sällan bakgrunden till männens dominans och varför män tar sig rätten att bestämma över kvinnors rätt att leva och hur vi ska leva.

Man nöjer sig med att prata om den grundläggande idén om den starkes rätt att bestämma över den svage som är accepterad över hela världen. Att vara fattig och kvinna innebär därför dubbel risk för utsatthet.

Funderingar kring om inte män skulle kunna använda sin styrka till något bättre än att slå och bestämma över kvinnor kanske utreds i kommande böcker?

Kvinnornas svarta bok ger inga färdiga förslag eller uppmaningar till handlingar. Det blir upp till varje läsare att reagera och agera.

Det är lätt att bli rädd för män på grund av deras dominans inom militären, polisen, juridiken, politiken och religionerna i världen. Boken ger onekligen en dyster bild av hur männens dominans hotar kvinnans existens.

Samtidigt är det viktigt att betona att boken skriven och framtagen av forskare, debattörer, aktivister och organisationer som vill förbättra villkoren i världen. Det innebär att boken också ger kraft och inspiration till alla som arbetar för kvinnors mänskliga rätt att leva i världen.

Det har kommit ut flera böcker med "svarta bok" i titeln. Det finns Kolonialismens svarta bok, Storföretagens svarta bok och Kommunismens svarta bok.

De beskriver alla vilka brott författarna anser har begåtts i dessa namn. Det förvånar mig att just Kvinnornas svarta bok sätter offret i rubriken - inte förövaren. Boken borde väl ha titeln "Patriarkatets svarta bok"?

Skribenten är medlem i Feministiskt initiativ i Dalarna

Fakta: Litteratur Debatt

KVINNORNAS SVARTA BOK

Red. Christine Ockrent, Sandrine Treiner

Damm förlag

Mer läsning

Annons