Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Flest dödsfall på grund av olyckor i hemmet

Annons

De flesta olyckorna inträffar paradoxalt nog i våra egna hem. De som framför allt drabbas är barn och äldre. Hemmet är alltså inte någon trygg borg. Faktum är att inte i någon annan miljö i Sverige skördas det fler dödsoffer till följd av olyckor än i hemmen. Det finns anledning att tala om ett folkhälsoproblem. Många som dör eller skadas gör det "helt i onödan".

De största förebyggande satsningarna riktas fortfarande mot vägtrafiken och bränderna. För vägtrafiken har riksdagen till och med fattat beslut om en "Nollvision".

Den av regeringen inrättade Barnsäkerhetsdelegationen har uttalat att Sverige bör fortsätta att arbeta intensivt för att inte mista sin internationellt ledande position inom barnsäkerhetsarbetet. Vi hoppas att det görs för barnens skull.

Men bakom alla vackra fraser måste man tyvärr konstatera att Civilförsvarsförbundet är ganska ensamt om att satsa på praktisk barnsäkerhetsutbildning. Förbundet når varje år ett par hundra tusen barn och föräldrar med utbildningar som Hitta Vilse och första hjälpen för barn.

Den i särklass största befolkningstillväxten under de närmaste decennierna kommer att ske inom åldersgruppen 80+. Samtidigt har dagens vårdapparat uttalade svårigheter att klara av de behov som redan finns. Här borde finnas en enorm utmaning för frivilligheten i Sverige.

Fler, äldre och friskare pensionärer som i ökad omfattning bor hemma behöver råd och utbildning för att kunna och våga leva ett tryggt men aktivt liv.

På 1960-talet hade riksdagen en vision om en självskyddsutbildning som skulle omfatta hela folket. Alla medborgare skulle få lära sig grundläggande hemsäkerhet, brandskydd och första hjälpen.

Riksdagen var på rätt spår, men orkade inte fullfölja denna ambition. Detta trots att "vanligt folk" inte enbart är de som skadas mer än andra. De har också en unik möjlighet att själva förebygga och hantera situationer där liv och egendom riskerar att skadas. Inget väl fungerande samhälle kan klara sig utan en kunnig och engagerad befolkning. Det borde vi mer än de flesta andra ha lärt oss vid det här laget.

Civilförsvarsförbundet är en av de främsta aktörerna inom det säkerhetsfrämjande området. Vi har under ett drygt decennium utbildat närmare två miljoner människor för att göra dessa mer säkerhetsmedvetna och kapabla att själva agera för den egna säkerheten.

Många gånger är det enkla och billiga åtgärder som krävs för att uppgradera sin egen säkerhet. Problemet är att alltför många fortfarande lever i ett tillstånd av aningslöshet, som har kommit att bli en av de i särklass största farorna i Sverige.

Skadorna kostar stora summor. Beräkningar visar på att det handlar om åtminstone cirka 40 miljarder kronor årligen i form av vård och rehabilitering. Det är ungefär lika mycket som det militära försvaret kostar oss.

Uppskattningar visar att det så kallade humanvärdet, det vill säga det mänskliga lidandet, kan värderas till ett nästan tio gånger så högt belopp, alltså närmare 400 miljarder kronor, varje år.

Låt oss återuppliva riksdagens vision om en bred självskyddsutbildning som når hela folket. Men lär samtidigt av dagens svenska verklighet och satsa huvuddelen av resurserna på de två grupper (barn och äldre) som främst drabbas och på det område (våra hem) där de flesta olyckor verkligen sker.

HANS C PETTERSSON

Mer läsning

Annons