Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler och färre mobbas av lärare på skolorna

Annons

Vid Parkskolan i Grängesberg har andelen elever som upplevt sig mobbade av lärare under högstadietiden minskat jämfört med undersökningen bland niorna 2002.

Vid Kyrkskolan och Lorensbergaskolan noteras motsatt tendens. Där är det fler elever som hävdar att de känt sig mobbade av lärare under sin skoltid.

Kommunens fjärde högstadieskola, Fredriksberg, fortsätter att utmärka sig positivt. Där är det en allt mindre andel av eleverna som anser att de mobbats av andra barn eller lärare under sin skoltid.

Exempelvis är det i årets enkät inte en enda av Fredriksbergseleverna som anser sig ha mobbats av andra barn under lågstadieåren.

Det var sjätte året som skolan lät genomföra en stor enkät bland de elever som gick ut nian. Bland de 356 elever som lämnade grundskolan var det 290 som svarade på enkäten varav 16 i Fredriksberg, 102 på Kyrkskolan, 83 på Lorensberga och 89 på Parkskolan. Under tidigare år har antalet deltagare i enkäten varierat mellan 235 och 300.

Bland annat har eleverna fått svara på om de minns sin skoltid med glädje, om de kände sig trygga under skoltiden och om de blev mobbade av andra barn och kände sig mobbade av lärare.

Sammanlagt har eleverna fått ta ställning till 19 påståenden. Vad gäller Kyrkskolan så har svaren på 15 av påståendena gått i negativ riktning.

- Speciellt tydligt är det i den del som gäller elevernas uppfattning om glädje, trygghet och acceptans i skolan, konstaterar Göran Haag vid skolkansliet som sammanställt undersökningen.

- Vad kan ligga bakom denna förändring? Detta bör ledning och personal diskutera och analysera, skriver Haag i sammanställningen.

Svaren från Parkskolan visar den största förändringen i positiv riktning där 15 av påståendena får mer positiva svar av årets nior än de som gick ut skolan 2002.

- Tydligast är förändringen när det gäller påståendena om eleverna minns sin skoltid med glädje. På två av dessa påståenden har andelen positiva svar ökat med över 20 procentenheter, upplyser Göran Haag.

Men det finns mer att göra på det här området för ledning och personal vid Parkskolan och

låg- och mellanstadieskolorna i Grängesberg-Grangärdeområdet, noteras det.

- Man måste fortsätta att jobba med att höja andelen elever som minns skoltiden med glädje. I dag skiljer sig andelen tydligt från de övriga högstadieskolorna.

Vad gäller Fredriksberg konstateras det att det är en relativt liten skola där huvuddelen av eleverna trivs och känner glädje.

- Bidrar skolans litenhet till att eleverna trivs? Har skolans arbetssätt påverkat elevernas inställning till sin skoltid? skriver Haag i rapporten.

För Lorensbergaskolan noteras att visserligen är det fler elever som känt sig mobbade av lärare men det är betydligt färre av årets nior som blivit mobbade av "skolkamrater".

- Vad är anledningen till denna positiva förändring?

- Diskussion och analys bör göras för att denna positiva trend ska bibehållas, framhåller Göran Haag.

I stort så visar årets undersökning och en sammanställning av tidigare års enkäter att mobbning bland barnen är betydligt vanligare på låg- och mellanstadierna än på högstadiet. Procentsatsen är nästan dubbelt så hög för låg- och mellanstadietiden.

TORBJÖRN GRANLING

Mer läsning

Annons