Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler kvinnor i bolagsstyrelserna

Annons

Jag är övertygad om att detta är ett av många sätt att få upp frågan om ökad jämställdhet i näringslivstoppen på bordet, men fler åtgärder måste till. Föreställningar finns om att kvinnor inte vill vara chefer, att det inte finns tillräckligt många kompetenta kvinnor till företagsstyrelserna eller att jämställdhet är något som löser sig av sig självt. Allt sådant är myter och förutfattade meningar som det krävs aktivt arbete för att komma till rätta med.

Fler företagsledare behöver få upp ögonen för det självklara: Att företagsledningar och styrelser har allt att vinna på att de består av en blandning av människor med skilda kompetenser, kön och bakgrunder. Om en företagsstyrelse ska kunna se och förutse behoven hos sina olika kunder är det logiskt att också de själva har en allsidig representation. Men så är det inte.

År 2002 uppgick andelen kvinnor i de börsnoterade bolagens styrelser till 6,2 procent. Detta kan jämföras med i genomsnitt 42 procent i de statliga bolagens styrelser vilket är nära målet om hälften kvinnor hälften män. Sedan 1998 har andelen kvinnor i börsbolagsstyrelserna i genomsnitt ökat med mindre än en halv procent per år. Med den utvecklingstakten kommer det att dröja över hundra år innan det finns lika många kvinnor som män i styrelserummen.

Av tradition och gammal vana väljer manliga företagsledare andra män när de ska utse till exempel en ny vd. Ofta återfinns dessa män i samma nätverk där de är lojala med varandra och delar varandras värderingar. En nyckel till att få fler kvinnor till ledande poster i näringslivet borde därför vara att rekrytera chefer från en vidare krets av människor, att aktivt matcha in kvinnor och att arbeta metodiskt för att både kvinnor och män ska söka sig till ledande positioner i lika stor utsträckning. Varje företag kan fråga sig på vilket sätt en jämn könsfördelning kan vara bra för deras organisation och låta jämställdhetsplanen bli ett verktyg att arbeta systematiskt efter.

Det finns exempel på företag som gör det och som har konstaterat att när jämställdheten ökar minskar personalomsättningen och arbetet blir mer effektivt. När företagsledningen går före och driver jämställdhetsfrågor engagerar sig även de anställda, och engagerade medarbetare stannar gärna kvar i företaget. Ett bra arbetsklimat är lönsamt för företaget. Och företagsledning och styrelse måste vara förebilder för trovärdighetens skull.

Det går att skapa ett jämställt näringsliv, men det kräver en medveten företagsledning som tar ansvar, fattar beslut och jobbar med aktiva åtgärder.

De lagändringar som riksdagen nyligen beslutat om innebär att företagen ska lämna uppgift om fördelningen mellan kvinnor och män bland styrelseledamöter, verkställande direktör och andra personer i företagets ledning. Det är en åtgärd bland flera som vidtagits för att påskynda utvecklingen mot en jämnare och rättvisare könsfördelning i näringslivet. Ytterligare åtgärder, som att undersöka förutsättningarna för en lag om kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser, kan inte uteslutas så länge näringslivet inte på egen hand förmår öka andelen kvinnor i ledande positioner.

ANNELI SÄRNBLAD STOORS

Mer läsning

Annons