Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler jobb ger fler invånare i Falun

Annons

Under våren och sommaren har vi kunnat summera ihop 300 nya arbetstillfällen i Falun. Och fler tillkommer.

Hittills vet vi att Apoteket AB kommer att anställa 130, Nordic 150 och Försäkringskassan 20.

I media antyds att Faluns befolkningsökning skulle bero på att nya jobb skapas i grannkommunerna, medan man väljer Falun som bostadsort. Det här är ett grundlöst påstående. Faluns arbetsmarknad har växt med sammanlagt 1 100 arbetstillfällen mellan 1999 och 2001, medan exempelvis Borlänge haft en svag-are utveckling.

Under samma period har dessutom befolkningen i Falun ökat med cirka 600 personer.

Inpendlingen från exempelvis Borlänge är cirka 2 200 personer, samtidigt som 2 100 varje dag reser från Falun för att arbeta i Borlänge. Sammanlagt har Falun-Borlänge ett pendlingsnetto på nästan 4 000 personer. Kommunerna bidrar likvärdigt till detta stora pendlingsöverskott.

Både Falun och Borlänge har därmed en stark arbetsmarknad som är en av grundförutsättningarna för att regionen ska fortsätta utvecklas. Sammantaget kan man säga att Falun och Borlänge tillsammans är lokomotivet på länets arbetsmarknad, och att Falu kommun bidragit med en stor del av den tillväxt som skapats.

Vikten av att ha ett arbete kan aldrig underskattas. Självkänsla, socialt liv och handlingsfrihet är beroende av om man har ett arbete och en möjlighet att försörja sig. Den kommunala ekonomin påverkas också. Socialbidragskostnader minskar och skatteinkomsterna ökar.

Arbetslösheten medför dessutom andra kostnader. Den leder till klyftor som föder spänningar och otrygghet.

När alla ges möjlighet att delta i arbetslivet skapas ett varmare och tryggare samhälle. Det ger ekonomisk tillväxt och utrymme för ökad rättvisa och trygghet.

Tillväxten av befolkning ska inte heller underskattas. För varje inflyttad till kommunen ökar Falun som "hemmamarknad".

Ungdomsarbetslösheten ökar. Den är nu nio procent i Falun. Det är alarmerande. Samtidigt är vi glada att Apotekets och Nordics satsningar innebär en reell möjlighet för unga arbetslösa att få ett arbete.

Vi ska nu fortsätta arbetet för att bredda arbetsmarknaden, så att människor i eller i närheten av vår kommun, och med olika erfarenheter och kompetenser har möjlighet att finna en meningsfull sysselsättning i Falun. Allvaret i det här arbetet skärps också i och med det faktum att kommunen som arbetsgivare kommer att behöva minska personalstyrkan som en del av det ekonomiska saneringsarbetet. Ett sorgligt faktum. Men också hoppfullt, när vi trots allt har en stor efterfrågan på arbetskraft.

Arbetet inriktas nu på att stödja befintliga företags expansion och på att locka fler företag och organisationer att etablera och/eller växa i Falun. Jag ser också en stor utmaning i att bättre samordna alla de aktörer som på olika sätt bidrar till en utvecklad arbetsmarknad: grund- och gymnasieskolor, högskolan, arbetsförmedlingen, Almi, Nyföretagarcentrum och förstås arbetsgivarna. Här har arbetsmarknadsnämnden Falun/Borlänge en viktig uppgift.

Nämnden ska också fokusera på att under hösten formulera en strategi för att möta en kommande situation med arbetskraftsbrist inom många branscher.

Arbetet för att få fler i arbete får aldrig avstanna. De största klyftorna och orättvisorna i samhället går mellan dem som har och dem som inte har ett arbete. Ingenting betyder så mycket för jämlikhet, integration och delaktighet.

JONNY GAHNSHAG

Mer läsning

Annons