Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler heltider och flex räddar äldrevården?

Annons

Många, många går i pension.

Samtidigt som intresset från unga är rekordlågt.

Dalarnas vårdutvecklingsgrupp har tagit fram olika förslag på hur kommunerna ska kunna möte denna till synes omöjliga ekvation.

En genomgång 1999 visade att Dalakommunerna då skulle behöva 3 320 undersköterskor och vårdbiträden. Bara för att täppa igen luckorna efter de som går i pension de närmaste tio åren.

Till det kommer ett allt större uppdrag som innebär utökning av antalet tjänster.

Dessutom rekrytering av sjuksköterskor på mellan 240 och 270 de kommande tio åren.

Det fanns 2001 i Dalarna 86 förstahandssökande till gymnasiernas omvårdnadsprogram. Det har aldrig varit så få.

Till detta kommer utflyttning och hård konkurrens om arbetskraft till vård och omsorg. Fler långtidssjukskrivna och det faktum att långt i från alla orkar arbeta fram till ordinarie pensionsålder.

Förslag från vårdutvecklingsgruppen är bland annat:

o Utökade tjänstgöringsgrader. De som vill ska få jobba heltid. Dessutom bör detta kombineras med någon typ av flexibel arbetstidsmodell.

o Fler tills vidare-anställningar och färre vikarier. Gruppen anser att slentrianmässigt användade av vikarier är fel, onödigt och dyrt. I stället föreslås kommunerna att inrätta en vikariepool med fast anställd personal, ett slags internt bemanningsföretag.

o Arbetsmiljöförbättringar måste göras. Risken finns annars att sjukskrivningarna ökar ytterligare.

Gruppen anser att äldreomsorgen till viss del har hamnat i en ond cirkel. Stor personalomsättning, bergänsade resurser och rekryteringssvårigheter har lett till snäva marginaler i tid och engagemang.

Men trots detta: Flera utvecklingsarbeten pågår ute i kommunerna.

Några exempel på detta, som andra kan ta efter, är:

Inrättande av pooltjänster, önskeschema, höjd grundbemanning, ledarskapsutbildning, höjd tjänstgöringsgrad, minskat heltidsmått, administrativt stöd, delaktighet, kunskap, motivation, kompetensutveckling och friskvård.

JAN SVENSSON

Mer läsning

Annons