Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler exempel på LO:s problem i förhållandet till SAP

Annons


Det är min förhoppning att Sven-Åke Mörk med sitt engagemang lyckas få de lokala LO-facken att på sina möten behandla frågan om facklig-politisk samverkan.

Resultatet av en sådan behandling skulle underlätta de valda ombudens ställningstagande vid frågans behandling på nästa års LO-kongress.

Min uppfattning att det fram till i mitten på 1970-talet så framgångsrika fackliga-politiska samarbetet stegvis har försvagats, för att nu befinna sig i en svår kris, har sin grund i erfarenheter jag fått från möten med kursdeltagare på de fackliga kurser jag medverkat i från slutet av 1950-talet och fram till och med i år. Det är mot bakgrund av dessa erfarenheter som jag skrev mitt första inlägg.

Mörks granskning av mitt inlägg och hans svar ger mig inte anledning att ändra uppfattningen att LO:s slagkraft som facklig huvudorganisation har försvagats genom beroendeförhållandet till dagens socialdemokrati.

Utöver tidigare beskrivna motsättningar mellan LO-facken och socialdemokratin kommer här två andra exempel på LO:s försvagade ställning:

1. I den för svensk fackföreningsrörelse så viktiga frågan, om ja eller nej till svenskt medlemskap i EMU, har LO:s representantskap (högsta beslutande organ mellan LO-kongresserna), på LO-styrelsens förslag, beslutat att LO som facklig huvudorganisation ska förhålla sig neutral i folkomröstningskampanjen. Detta för att partistyrelsen (där LO:s ordförande ingår) och Göran Perssons regering motsatte sig förra LO-kongressens villkorade Ja till EMU i form av stabiliseringsfonder.

2. LO:s oförmåga att entydigt stötta Kommunalarbetareförbundets viktiga men svåra strejk. En strejk som förbundet tvingats tillgripa för att få socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, i sina arbetsgivarroller som företrädare för kommun- och landstingsförbunden, att tillmötesgå kraven på förbättrade löne- och anställningsvillkor för sina medlemmar. En strejk som Kommunalarbetareförbundet, med förskräckelse, konstaterar innehåller inslag av strejkbryteri av företrädare för arbetsgivarna.

Det här här är exempel på problem-

områden som jag anser utgör underlag för en seriös debatt om vad det är som talar för och emot att LO-rörelsen, som tjänstemannfacken, blir en partipolitiskt oberoende fackföreningsrörelse.

SVANTE PEDERSSON

Mer läsning

Annons