Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler borde vara bekymrade

Annons

I BT 26 november stod att läsa att Borlänge- Säter gymnasieskola måste spara ytter-ligare 3,3 miljoner kronor under 2006. Sammanlagt 6,1 miljoner kronor. Den kommunala budgeten är upprättad med det kravet. Det blir kännbara förändringar för våra elever. Kurser tas bort, elevantalet per klass stiger. Resultaten av besparingarna bekymrar rektorerna. Det borde vara fler som är bekymrade.

När kvalitén på utbildning sjunker drabbar det alla förr eller senare. Ett samhälle är i ständig utveckling och förändringar i utbildningsprogram måste göras, utbildningar måste anpassas. inte minst gymnasieutbildningen. Inaktuell utbildning måste ses över i takt med förändrade krav och behov.

Arbetsmarknaden ställer höga krav. I dag krävs social kompetens, personlig förmåga, operativa kunskaper, inte minst avseende IT, och allt större krav på språkkunskaper utöver engelska. Engelska är ett modersmål numera. Kraven på utbildningskvalité kommer att förstärkas inte minst genom konkurrensen från friskolor och genom samarbete och effektivisering mellan kommunerna.

Alla unga bör vara beredda på att byta sin verksamhet och omskola sig 3 - 4 gånger under sin verksamhetstid. Utbildning och kunskaper blir alltmer en färskvara som måste underhållas och kompletteras och kraven kommer att stiga. Var så säker.

I Borlänge och Säter, och även andra kommuner, anser man att gymnasieverksamheten kostar för mycket. Det måste sparas, och effekterna blir en sämre gymnasieutbildning. Och det ska vi bara acceptera. Eller?

På annan plats i tidningen står att läsa om stora visioner om kommunikationer. Inget ont om motorvägar och snabbtåg, men det är minst lika angeläget att sätta upp klara visioner om gymnasial och eftergymnasial utbildning, såväl kommunalt som regionalt. Vår gymnasie-utbildning behöver allt annat än drastiska besparingar och en visionslös verksamhet.

Som nämnts: En översyn av gymnasieverksamheten är alltid aktuellt. Men de gymnasiala utbildningsprogrammen som erbjuds ska vara aktuella och utgöra en viktig plattform för elevernas framtid. Den får inte naggas. Den måste få kosta. Den är värd sitt pris.

Återigen: Utveckla gymnasieverksamheten i Dalarna. Bygg länets gymnasieversamhet med broar och inte med gärdsgårdar mellan kommunerna. Gör all utbildning effektiv för elever från norrlandslänen och hela Mellansverige.

En gemensam framsynt vision om Dalar-nas gymnasieutbildning och den eftergymnasiala utbildningen är grunden för länets framtidsutveckling.

Utan satsningar på utbildning i länets gymnasier finns det inga framtida behov av av motorvägar och snabbtåg. Då blir vi allt färre och arbetsplatserna allt glesare.

Men använd för all del goda kommunikationer till att göra en högkvalitativ gymnasieutbildning tillgänglig för alltfler.

BENGT PERSSON MODERATERNA BORLÄNGE

Mer läsning

Annons