Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler alternativ i vården!

Annons

Genom att vara tydlig i denna beskrivning framgår det att om annan kan erbjuda lika bra eller bättre vård än i landstingets regi, bör det överlåtas eller upphandlas av dessa.

Detta gäller i såväl öppen som sluten vård. Förutsättningarna är olika i storstadsområden jämfört med i Dalarna, men successivt kommer dessa gränser alltmer att förskjutas och flera vårdområden inom landstinget Dalarna kommer att öppnas för olika driftsformer. Det är detta som tillhör framtiden och gör det möjligt att behålla innovativ och kreativ personal i sjukvården som leder till en utveckling av sjukvården i vårt län.

Med möjligheter att förverkliga egna tankar, idéer och visioner om hur god vård ska drivas och organiseras kommer det att underlätta att rekrytera personal till länet. Flera andra landsting, även s-styrda, ligger långt före oss och om Dalarna ska kunna behålla duktig personal, samt rekrytera nya måste dessa möjligheter ges.

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv är en ökande andel privata vårdgivare en stor tillgång. Vården blir kostnadseffektivare, vilket ger en kostnadskontroll genom att landstinget i avtal vet vad man beställer och vad man får.

Vårdens stora utmaning i dag är tillgänglighet och väntetider, samt köerna för att få icke akut vård. Alla som får vård, akut eller planerad, är nöjda och lovordar den goda svenska sjukvården. Men de som står i årslånga köer eller inte ens får komma till, trots att de är sjukskrivna och arbetsoförmögna har inga höga tankar om den sjukvård som de betalar skatt till. Dessa långa köer till planerad vård sprider en misstämning. Därför måste en stående fråga vara "används läkarna och deras arbetstid rätt"?

Det är också en anledning till att lösgöra personalen, minska den hämmande, tyngande landstingsadministrationen och låta de anställda i så stor utsträckning som möjligt organisera vården på bästa sätt inom sina områden. Det finns oanad kraft hos våra anställda. Vårdavtal, entreprenader och resultatenheter är några möjliga driftsformer. Det är mot denna bakgrund som vi föreslår att landstingets verksamheter ska erbjudas alternativa driftsformer genom entreprenader eller vårdavtal.

Den helt avgörande frågan för en god sjukvård är sjukvårdens framtida finansiering. Kommun- och landstingskatten är för de flesta människor den stora och tunga utgiften. I vårt län går lite mera än en tredjedel av lönen till dessa båda skatter.

Med den negativa befolkningsutveckling som är i länet, där det är framförallt ungdomarna och yngre familjer som flyttar mot storstadsområdena blir de allt äldre med stora vårdbehov kvar. Det finns därför inga möjligheter att med dagens finansieringsmodell ge en god sjukvård. Skatteunderlaget minskar, statsbidragen är för osäkra och vårdbehoven ökar.

Den höga skattesatsen i kommun och landsting är utvecklings- och framtidsfientlig. Det innovativa kapitalet som ger välbehövliga framtidssatsningar och unga människor till vårt län kommer inte så länge som vi är ett högskattelän. Därför är det livsviktigt för Dalarna att sänka skatten i första hand för låg- och medelinkomsttagare och då är det de kommunala och landstingskommunala skatterna som gäller.

JAN WIKLUND

Mer läsning

Annons