Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Fiska i Dalarna" vill samarbeta!

Annons

Länsstyrelsen har tidigare, i samarbete med länsturistrådets arbetsgrupp för sportfisketurism, utarbetat ett program för utveckling av Dalarnas sportfisketurism.

Den grundläggande tanken är att samla olika fiskeanknutna utvecklingsprojekt för att skapa en gemensam profil för fisket i Dalarna. Detta skulle ge Dalarna möjlighet att agera samlat när det gäller marknadsföring av sportfiskebaserad turism.

Det innebär också en styrka för fiskevården som är basen och en förutsättning för fisket och fisketurismen.

Målet för programmet är att bredda näringsbasen på landsbygden genom att både säkerställa befintliga arbetstillfällen inom exempelvis servicenäringen liksom att skapa nya arbetstillfällen.

"Fiska i Dalarna" tar utgångspunkt i detta program, omfattar hela Dalarnas län, och syftar till att etablera en gemensam profil för sportfisket.

Huvudman är Siljan Turism AB som via en ansökan till länsstyrelsen och EU-kontoren förra året beviljades anslag för att inleda projektet.

Siljan Turism frångår här sitt normala arbetsområde och ikläder sig i stället rollen som en administrativ länsaktör.

Medvetna om vem som utgör egentlig resursägare och för att tillgodose det lokala perspektivet genomförde vi redan i projektets inledning en enkätundersökning med länets samtliga fiskevårdsområden.

Vidare informerades samtliga turistbyråer i länet eftersom ett av projektets delsyften är att det ska fungera som brygga mellan fiskerättsägarna och turistnäringen.

Projektet bedriver i dag en uppbyggnad av ett fastare nätverk mellan de olika aktörerna.

Verksamheten framgent kommer att bedrivas i mindre delprojekt i samarbete med intresserade fiskerättsägare och andra aktörer. Här kan marknadsföringen av Mora-Våmhus fvo och redan etablerat samarbete med handikapporganisationer utgöra bra exempel.

Vi vill gärna ha en fortsatt, och aktiv dialog med fiskerättsägare, näring och andra intresserade och höra vad dessa tycker och tänker i den här frågan.

Vi bjuder därför in till ett forum där vi under en kväll träffas och diskuterar projektets möjligheter. Med hänsyn till vårt läns storlek kommer vi att genomföra detta forum på två ställen med start i Mora den 12 mars.

Det andra mötet planerar vi att genomföra i Hedemora den 13 mars.

Vi ber att få återkomma med tid och lokal. Samtliga fiskevårdområden inbjudes via utskick och övriga via annonsering i lokalpress.

Många av de tankar och kommentarer vi fått bottnar i en oro över om "fisken verkligen räcker till".

Genom en spridning av fisketrycket över hela länet i kombination med bättre fiskeregler, (besökande turister har av erfarenhet lätt att acceptera regler), klarar vi detta redan under uppbyggnadsskedet.

Medel beviljade av EU får tyvärr inte användas till normal fiskevård eftersom det finns ett statligt fiskevårdsbidrag, som visserligen är för litet.

Poängen med vårt projekt är att de lokala fiskerättsägarna ska kunna tjäna tillräckligt för att klara fiskevården och bevarandet.

Fisken i våra sjöar och vattendrag kommer att räcka till. Både för oss och våra gäster!

GÖSTA HELLDAL

Mer läsning

Annons