Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Finlands sak är inte er!

Annons

Det är en unik åtgärd, även i ett europeiskt perspektiv, att aktivt engagera sig i ett annat lands avtalsförhandlingar. Konsekvensen av Pappers agerande är att fredsplikten blir åsidosatt på arbetsmarknaden och att i förlängningen hela idén med kollektivavtal ifrågasättas. Varför ska en arbetsgivare träffa avtal där motparten bryter mot sina åtaganden i frågor som ligger utanför det träffade avtalet?

Pappers sympatiåtgärder genomförs dessutom i en tid då fack och arbetsgivare tillsammans måste lösa den betydligt viktigare frågan kring hur vi ska återställa konkurrenskraften för den svenska skogsindustrin.

Den finska konflikten måste ses ur två perspektiv. För det första är den finska pappersindustrins konkurrenskraft svårt sargad av ökande lönekostnader, stigande råvarukostnader och ofördelaktig valuta. För det andra är det finska fackförbundet Paperliitto's avtal inte i linje med finsk arbetsmarknad i övrigt.

Paperliitto har hårdnackat vägrat att anpassa sina avtal som i dag är mycket bättre än vad något annat fackförbund har, medan arbetsgivarsidan försöker få till stånd ett rimligt avtal i nivå med den finska arbetsmarknadens standard. Att detta skulle vara ett hot mot kollektivavtalen i Sverige eller "social dumping" som Pappers hävdar är svårt att se.

Mot denna bakgrund är det märkligt att svenska Pappers blandar sig i denna helfinska angelägenhet och genomför sympatiåtgärder i Sverige. Att på detta sätt urholka värdet av kollektivavtalen är mycket allvarligt och dessutom så unikt att det knappast aldrig förekommit över en nationsgräns.

Möjligen ser Pappers ett försvar för de finska avtalen som ett sätt att bibehålla konkurrensfördelar gentemot sina finska kollegor eftersom deras egna avtal inom flera områden är betydligt mer flexibla.

Nu dras flera fackförbund in. Svenska Metall, Skogs- och Träfacket, Svenska Elektrikerförbundet och Byggnads till exempel, lyder blint en uppmaning från svenska Pappers och går paradoxalt nog med i sympatiåtgärderna.

För Stora Enso har det uppstått allvarliga produktionsproblem med stora driftstörningar och kostnader som följd. Våra två miljardinvesteringar (Skoghall och Kvarnsveden), viktiga såväl för Stora Enso som för Sverige, påverkas mycket negativt av övertidsblockaden.

Sympatiåtgärder över nationsgränserna är en varningsklocka för arbetsgivarna.

Är detta något facket regelmässigt kommer att börja tillämpa så rämnar fredsplikten och därmed hela fundamentet för kollektivavtalen. Det paradoxala med hela frågan är att om Paperliitto lyckas försvara sina avtal blir det en pyrrusseger. På kort sikt får man igenom sina krav, men konkurrenskraften blir fortsatt försvagad. För fortsatta investeringar i pappersbruk som ligger på marginalen kan detta komma att bli förödande. Således binder man ris åt egen rygg på lång sikt.

Vi anser att Pappers nu måste:

r Avbryta sympatiåtgärderna omedelbart och låta de finska parterna lösa sin egen konflikt.

r Tillsammans med oss arbetsgivare inleda en konstruktiv dialog om hur vi ska utveckla konkurrenskraften och därmed förutsättningarna för en fortsatt stark svensk skogsindustri.

Vi anser att riksdagen måste:

r Förbjuda sympatiåtgärder framöver och därmed rädda idén med kollektivavtalen.

CHRISTER ÅGREN och YNGVE STADIG

Christer Ågren är koncernpersonaldirektör inom Stora Enso och Yngve Stade är Sverigechef, Stora Enso

Mer läsning

Annons