Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Filosofie doktor i företagsekonomi

Annons

Ytterligare en filosofie doktor i företagsekonomi finns nu vid Högskolan Dalarna

Ragnar Ahlström Söderling, universitetsadjunkt i industriell ekonomi vid Högskolan Dalarna och verksam som programansvarig för högskolans program i Entreprenörskap och småföretagande, försvarade sin doktorsavhandling fredagen den 2 juni vid Stockholms universitet.

Titeln på avhandlingen är Regionala företags förutsättningar för internationell konkurrenskraft - Utvärdering av en undersökningsmodell

Den redovisade studien syftade i första hand till att utvärdera hur en så kallad "Best Business Practice"- modell kan bidra till ökad förståelse, hos myndigheter och andra samhällsaktörer, för vilka befintliga företag i en region som kan ha förutsättningar att vara internationellt konkurrenskraftiga med avseende på de processutövanden och processresultat som föreligger i deras operativa verksamhet. Utvärderingen baseras på en kartläggning av tillverkande arbetsställen, med minst 10 anställda, i Dalarnas län som genomfördes 2002.

Studien i Dalarna bekräftar undersökningsmodellens antagande om en relation mellan gott processutövande och bra processresultat. Analyser visar att företag med höga värden på såväl processutövande som processresultat (de Ledande företagen) har högre sannolikhet för att redovisa en hög och ökande marknadsandel, förbättrad produktivitet, ökande nettokassaflöde, god och förbättrad lönsamhet samt en högre avkastningsgrad än företag med låga värden på dessa parametrar (de Sladdande företagen).

Utvärderingen redovisar att undersökningsmetoden har en del tveksamheter men trots det ger möjlighet att skaffa en mängd information och kunskap om näringslivets status i en region. Den visar på vilka företag som har processer på plats för att kunna expandera och vilka som behöver "se om sitt hus" för att ha möjlighet att fortsätta sin verksamhet.

Det räcker dock inte med kunskap. Kunskapen behöver omsättas i handling. En fråga som avhandlingen leder fram till är vilka som kan och vill agera på denna typ av information?

Opponent var professor Claes Hultman, Örebro universitet. Ragnars handledare har varit professor Björn Bjerke, verksam vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet och vid Malmö Högskola.

Mer läsning

Annons