Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

FFF-diskussion ändrar ingenting

Annons

Själva beslutet att köpa FFF:s varumärke för 500 000 kronor togs av kommunalrådet Jonny Gahnshag ensam på delegation. Han ansåg att saken var så brådskande att han inte kunde vänta till nästa kommunstyrelsesammanträde.

Gahnshag skrev också under alla avtalen. I paketet ingick bidrag på 400 000 kronor med turistbolaget Välkommen till Falun som fick uppdraget att genomföra festivalen. Ytterligare 150 000 kronor skulle också avsättas för marknadsföring. I uppgörelsen garanterades också att kommunen skulle stå för eventuella underskott.

Kommunstyrelsens allmänna utskott godkände 17 juni Gahnshags agerade i efterhand.

Men dessförinnan hade Ulf Elgemyr via länsrätten försökt stoppa utbetalningarna till FFF och Välkommen till Falun. Han hade också tillsammans med spi överklagat Gahnshags beslut då de ansåg att han överträtt sina befogenheter.

Frågan var av så stor princip-iell betydelse och kunde få stora ekonomiska konsekvenser för kommunen att den enbart kunde avgöras av kommunstyrelse och kommunfullmäktige, hävdade Elgemyr bestämt.

Länsrätten stoppade inte utbetalningarna. FFF-bolaget fick den 17 juni 625 000 kronor inklusive moms. Välkommen till Falun i början på juli fick inklusive moms 500 000 kronor. Det enda som återstår att betala ut är marknadsföringspengarna på 150 000 kronor.

Men i kommunstyrelsens yttrande till länsrätten vad gäller överklagandet hävdar Jan Lindholm att det inte fattats något överklagningsbart beslut alls om allt detta.

Argumenten är att Gahnshags beslut inte finns i något justerat protokoll och det måste det göra för att kunna överklagas. Allmänna utskottets godkännande av beslutet anser Lindholm bara vara av rent förberedande art inför kommunstyrelsen den 26 augusti dit Gahnshags agerade ska anmälas. Det är först då det hamnar i ett protokoll och kan överklagas, enligt Lindholm.

- Vad är det här för galli- matias, undrar Ulf Elgemyr.

- Hur kan de påstå att inget beslut är fattat då det är verkställt och pengarna utbetalda. Enligt det resonemanget har de då betalat ut en massa utan något beslut vilket skulle göra det hela ännu värre. Det här resonemanget håller bara inte, säger han.

Då hela oppositionen var kritisk till hur FFF-frågan hanterats blir det troligen en livlig diskussion i kommunstyrelsen om saken. Men i princip kan den inte ändra någonting även om den ville just därför att besluten tagits på delegation av Gahnshag.

Nu återstår att se vad länsrätten kommer fram till om hans agerande för Elgemyr ska fortsätta att strida och överklaga igen om så krävs.

Han har också tillsammans med spi kopplat in kommunrevisionen på fallet.

KATARINA RUDBECK

Mer läsning

Annons