Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Felaktig budget granskades

Annons

Barn- och utbildningsnämndens budget för 2001 avseende barnomsorgsavgifter avvek från det faktiska utfallet. Barn- och utbildningsförvaltningen beställde en granskning för att utreda orsakerna till avvikelsen. Den revisionsrapporten har nu presenterats för nämnden.

När beräkningen för intäkterna av förskoleverksamheten år 2001 gjordes utgick man från det faktiska ekonomiska utfallet de första sex månaderna året innan och budgeterat antal barn för samma år. Siffrorna räknades upp till helår och vissa justeringar gjordes också.

Vad som missades var att det faktiska antalet barn första halvåret 2000 översteg vad som budgeten räknade på. Det var då 397 barn mot budgeterade 357. Medelintäkten per barn var alltså högre än vad som bedömdes.

De felaktiga siffrorna fortplantade sig så vidare in i budgeten för 2001 som då hamnade fel.

Revisionen pekar vidare på risker med att göra bedömningar utifrån alltför snäva tidsperioder. En vald månad kan av olika orsaker inte vara representativ för hela året och därför ge fel underlag. Flera mätperioder skulle undanröja den risken.

Rapporten föreslår tre huvudrecept för att komma till rätta med en del faktorer som låg bakom missen i budgetbedömningen.

Det gäller att skapa hållbara och tydliga budget- och kalkylmodeller, förbättra budgetunderlagen och att månadsvis följa upp intäkterna och antalet barn för att snabbt fånga upp avvikelser.

LEIF-UNO BÄCKVALL

Mer läsning

Annons