Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fel slutsatser om riksvägen

Annons

Genomfarten hade säkert minskat trafiken inne i staden, därom råder det ingen tvivel.

Däremot hade köpenskapen snarare minskat än ökat: Är man en gång på en expressväg, fortsätter man ända till Borlänge. Förbifarten kring Lindesberg har minskat handel och vandel i staden och inte lett till en enda industrietablering utefter förbifarten, där det finns gott om tomtmark. Även kommunalrådet Roger Stål borde veta, att så stora projekt som detta i storleksordning 500 till 800 miljoner kronor måste skrivas ut inom hela Europa. Med största sannolikhet hade en portugisisk eller italiensk firma fått tillslaget. Detta hade inte lett till någon som helst ökning av den lokala sysselsättningen.

Det var nog för dumt, att Arne Jansson som kommunalråd inte såg till att lägga ut ett bredare vägreservat än nuvarande 70 meter. Detta hade gjort alternativ 4 mycket mera acceptabelt. Här ligger roten till det onda.

Tycker Olle Nelson att det är bra att man i Ludvika kommunstyrelse tar väsentliga beslut med en enda rösts övervikt, i stället för att i en sådan situation kompromissa ihop sig. Detta är ett rent missbruk av demokrati.

Hitler röstades fram, helt efter demokratiska spelregler, 1933. Det första han gjorde var att avskaffa demokratin. Sedan ledde detta demokratiska val till cirka 40 miljoner människors död i Europa.

Så länge spaden inte är satt i jorden är det var och envars rätt att med fredliga medel opponera sig mot ett i sak felaktigt beslut. Den föreslagna vägen skulle ha lett till mera buller, mera avgaser och har lett till minskat fastighetsvärde. Det är helt normalt att berörda Ludvikabor värjer sig mot detta.

Olle Nelson borde ha avgått redan då hans föreslagna tunnlar, vilka var en förutsättning för folkpartiets godkännande av projektet, hade avslagits.

Fast Vägverket i flera år internt visste, att vägen ej är ekonomiskt försvarbar, har man vidhållit dess förträfflighet. Detta kallas ministerstyre, varvid den lokala ministern sitter i Borlänge.

NLT har sedan en tid underlag till lösning av väg- och järnvägsproblemet den dagen Banverket kommer att bygga tvärbanan från Göteborgsbanan till Smedjebacksbanan. Detta kommer att leda till en total ombyggnad av Valhallavägen.

Vidare även hur bomeländet vid Hammarbacken totalt kunde elimineras. Kanske Ludvikas befolkning är intresserad av att veta något om dessa kommande stora ingrepp.

ERICH SPICAR

Mer läsning

Annons