Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Fel av myndigheten"

Annons

I sju punkter förklarar Åke Puranen varför han saknar tilltro till Marie-Louise Sölschers opartiskhet.

Punkterna går i korthet ut på följande:

3 Hon har innan någon ansökan om omarrondering lämnats lagt upp ett ärende angående omarrondering i Dala-Floda.

3 Hon har färdigställt skräddarsydda ansökningshandlingar med ärendenummer och på Lantmäteriets brevpapper. Puranen menar att förrättningslantmätaren agerat som biträde åt de sökande.

3 Hon hade redan före förrättningssammanträdet den 23 april tagit ett tillståndsbeslut för omarronderingen och protokollfört beslutet. Enligt Åke Puranens mening strider detta mot fastighetsbildningslagen. Han menar att Lantmäteriet, innan beslut tas, ska hålla sammanträde med sakägarna och bland annat redogöra för ansökan. Han framhåller också att sakägarna vid sammanträdet ska få tillfälle att yttra sig.

3 Protokollet med tillståndsbeslutet har inte skickats till sakägarna.

3 Ansökan avser hela Floda församling. Puranen menar att Flens skifteslag av taktiska skäl och utan motivering uteslutits. Han skriver att "Detta kan bero på att de flesta varit motståndare och myndigheten därigenom fått ner opinionen med några viktiga procent."

3 Vid ett besök som sakägare fyra dagar efter förrättningssammanträdet gjorde vid Lantmäteriet fick de se enbart en kopia av ett begränsat utdrag ur en blankett. Åke Puranen framhåller att de inte fick se hur Lantmäteriet räknat fram opinionssiffrorna.

3 En aktbilaga har utgallrats och inte beaktats vid opinionsmätningen. Enligt Puranen har Lantmäteriet betecknat röster som "protester", i stället för att beteckna dem med "nej".

Tidningen har gett förrättningslantmätare Marie-Louise Sölscher tillfälle att bemöta Åke Puranens jävsinvändning. Hon säger dock att hon avstår från kommentarer till dess jävsfrågan är avgjord.

Tidningen har tidigare berättat om förrättningssammanträdet, där Åke Puranen bland annat anförde jäv mot Marie-Louise Sölscher.

GÖRAN FAGERLUND

Mer läsning

Annons