Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fattigdom grogrund för terrorism

Annons


FN:s generalsekreterare Kofi Annan har sagt att den enes terrorist mycket väl kan vara den andres frihetskämpe. Detta ger uttryck för svårigheten med att det inte finns någon allmänt vedertagen definition av terrorism. Inom FN pågår nu ett intensivt arbete med att utarbeta en konvention som bland annat definierar begreppet terrorism.

Självfallet behövs det mycket mer än en allmänt vedertagen och gemensam definition för att avgöra vem som kan betecknas som terrorist. Problemet måste tacklas redan i sin linda. En grogrund för spänningar i ett land, vilka i sin tur kan ta uttryck i terrordåd, är fattigdom. Fattiga länder drabbas i större utsträckning än rika länder av väpnade konflikter. Fattiga länder har också mindre ekonomiska och politiska resurser att använda för krishantering och konfliktlösning. Fattigdomen innebär också att det finns en stor ojämlikhet mellan olika grupper i samhället. Denna ojämlikhet blockerar människors rätt till jämlik tillgång till den politiska makten, vilket i sin tur ofta hindrar fredliga lösningar på uppblossande konflikter genom förhandlingar och diplomati.

När ekonomiska reformer och anpassningar inte kan följas av sociala kompensationer bidrar detta till att stabiliteten i ett samhälle undermineras. Det gäller att lyfta fram en mer människovänlig politik och fördela det internationella samhällets resurser och förmåner jämlikt mellan människor. Maktbalansen mellan rika och fattiga människor och mellan rika och fattiga länder måste ändras.

Orsakssambanden mellan fattigdom och terrorism är komplexa. Alla som vi kallar terrorister är självfallet inte fattiga. Många terroristorganisationer har dessutom baser i rika länder. Däremot finns möjligheter för terroristgrupper att etablera sig i fattiga länder tack vare ländernas instabila politiska och ekonomiska förhållanden, tillika människors vanmakt och desperation.

Svenska FN-förbundet anser att fattigdomsbekämpning och utvecklingssamarbete - förutom sina uppenbara fördelar - är ovärderliga när det gäller att förebygga konflikter och terrorhandlingar. Utan preventiva åtgärder ökar risken för väpnande konflikter och terrorhandlingar i takt med att klyftorna mellan människor ökar.

Att alla människor ska kunna leva i fred och säkerhet är målet för FN:s arbete enligt visionen i FN-stadgan. Detta mål upprepas i FN:s Millenniedeklaration, antagen av 147 stats- och regeringschefer vid Millennietoppmötet på hösten 2000. Millenniedeklarationen innehåller även den samlade globala visionen för utveckling och fattigdomsbekämpning. Här finns bland annat målet att till år 2015 halvera antalet människor som lever i fattigdom. Dessutom lovas att samordnade åtgärder mot internationell terrorism ska vidtas. Riktlinjerna för kampen mot terrorism finns således redan i FN:s Millenniedeklaration. Svenska FN-förbundet kräver nu handling för att infria löftena i Millenniedeklarationen.

Tio månader efter terrordåden i USA vill Svenska FN-förbundet att fokus flyttas från vedergällning till utvecklingssamarbete och bekämpningen av grogrunden till terrorism, nämligen fattigdom. FN:s Millenniedeklaration är en ypperlig utgångspunkt för detta arbete. Orden finns redan, strategin är på plats och antagen av majoriteten av världens ledare. Svenska FN-förbundet anser att den långsiktiga medicinen mot terrorism är en värld där vi har nått målen i FN:s Millenniedeklaration.

Aleksander Gabelic

Aleksander Gabelic är ordförande i Svenska FN-förbundet

Mer läsning

Annons