Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Färre som bestämmer

Annons

I dag är antalet ledamöter 41, men den ofta höga frånvaron vid sammanträdena har gjort att frågan om en förändring har aktualiserats.

Yttranden till förslaget har lämnats av fem av de sju partierna som är representerade i fullmäktige.

C och m vill minska till 31 ledamöter, medan s tycker att man kan nöja sig att gå ned till 35. Fp och kd vill inte ha några förändringar. De två återstående partierna, v och mp, har inte lämnat några yttranden.

Eftersom c och m tillsammans har 16 mandat och s har 14 finns det en klar majoritet för en minskning av antalet. Frågan är hur stor den blir.

Fp och kd har tillsammans fem mandat och mp och v har tre vardera.

De fyra sistnämnda partierna är fullmäktiges minsta och kan vara de som förlorar på om antalet ledamöter blir färre. Det är därför troligt att samtliga vill behålla antalet vid 41. Men eftersom de inte kommer att få majoritet för sin linje är det sannolikt att de vid en avgörande votering går på s-linjen, alltså en ändring till 35 ledamöter.

I yttrandena säger partierna bland annat följande:

C: Statusen på politiska uppdrag måste höjas. Saknas ledamöter vid fullmäktigesammanträden sätts demokratin ur spel.

S: Den föreslagna minskningen till 31 är drastisk. Vi är ändock beredda att acceptera en viss reducering.

Kd: Ett mindre antal ledamöter stärker inte demokratin.

Fp: Delar inte synpunkten om att en minskning av antalet ger positiva effekter.

M: Har redan tidigare föreslagit en minskning av antalet och är därför positiv till tanken på endast 31 ledamöter.

Den 28 februari avgör fullmäktige frågan. Det som kan vara avgörande då, är hur många ledamöter som är närvarande vid sammanträdet och vilka partier de eventuellt frånvarande representerar.

GÖRAN FAGERLUND

Mer läsning

Annons