Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Färre rökare men fler storkrökare

Annons

Svenskarna fortsätter att vara ett fimpande släkte, men allt fler har börjat dricka alkohol och många dricker mycket.

Som storkonsumenter kan 15 procent av männen och 8 procent av kvinnorna betecknas enligt SCB.

I början av 1980-talet rökte 35 procent av männen dagligen och 28 procent av kvinnorna. För två år sedan hade siffrorna sjunkit till 14 respektive 18 procent, visar SCB:s undersökning av svenskarnas tobaks- och alkoholvanor.

Det minskade rökandet är ett resultat dels av att många tidigare rökare slutat röka, men också av att ungdomsgrupperna inte börjar röka i samma utsträckning som tidigare. Att röka är numera vanligast i övre medelåldern. Det är 40- och 50-talisterna som verkar ha svårast att fimpa för gott.

De sociala skillnaderna i rökvanor består bland såväl kvinnor som män. Rökning är vanligare bland arbetare och lågutbildade än bland tjänstemän och högutbildade.

Det rakt motsatta gäller för svenskarnas alkoholkonsumtion. Det är framför allt männen som dricker mer. Andelen med hög konsumtion (2,5 flaskor vin per vecka för män och 2 flaskor vin eller mer för kvinnor) är 8 procent bland kvinnorna och 15 procent bland männen och de flesta "högkonsumenterna" finns bland de yngre.

Det sociala mönstret skiljer sig tydligt mellan de som använder tobak och alkohol. Enligt SCB har de högutbildade kvinnorna samt kvinnor i storstadsområden den högsta alkoholkonsumtionen, medan det bland kvinnor i arbetaryrken finns förhållandevis få med hög alkoholkonsumtion.

Bland män är hög konsumtion eller att vid ett och samma tillfälle dricka en större mängd alkohol (intensivkonsumtion) vanligast i storstadsområden, bland ensamstående och bland lågutbildade.

På senare år har även kvinnor börjat snusa, om än i ganska liten utsträckning. 2004-2005 snusade 27 procent av männen och 5 procent av kvinnorna.

TT

Mer läsning

Annons