Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Farliga kemikalier - ett hot mot vattnet

Annons

På 1950-talet började kommunerna köpa in asbesthaltiga eternitrör som grävdes ned som vattenledningar i marken.

På 1970-talet uppdagades det som asbestindustrin länge varit medveten om men försökt tysta ned: asbest är cancerframkallande.

Den som andas in asbest riskerar lungcancer. Studier visar också att asbest i dricksvattnet kan ge magcancer.

Det råder delade meningar om det är farligt att dricka vatten från ledningarna med asbestcementrör.

De flesta kommunerna anser att det inte är någon fara. Lars Norman på Borlänge energi tonar också ned riskerna.

- Ärligt talat, massmedia uppträder oansvarigt som skrämmer upp folk i onödan.

-Faktum är att det inte finns något belägg för att det skulle vara farligt. Asbesten är ingjuten i rören, säger han.

Trots det går Svenskt vatten nu ut och rekommenderar VA-verken att uppmärksamma asbestcementrör i samband med översyner av ledningsnäten.

I Borlänge kommun har det tidigare bytts ut asbestcementrör men fortfarande finns det sådana i Yttre Svärdsjö, på någon delsträcka i Sör Romme samt på Biskop Ottos väg i Hytting.

Totalt finns det en kilometer kommunala vattenledningar med asbestcementrör.

- Rören kommer att bytas ut efter hand. Men det blir inga dramatiska uppgrävningar, säger Lars Norman.

Han ser i stället en annan fara för vattenförsörjningen.

- Den stora faran är att dricksvattnet kan bli förorenat av farliga kemikalier genom återströmning av vatten från bland annat industrierna, säger han.

Återströmning är det riskfyllda tillstånd som kan uppstå när dricksvattnets flöde i ledningen vänder åt motsatt håll.

- Det har hänt på andra håll i Sverige men har tystats ned. Det kan hända även här, säger Lars Norman.

För att förhindra att risksituationer uppstår har Borlänge energi börjat jobba för installering av återströmningsskydd hos interna anläggningar samt hos industrierna.

Bland annat har Kvarnsvedens pappersbruk installerat återströmningsskydd.

- Nästa steg är bensinstationerna. På sikt ska de finnas överallt, även i villorna. Men det finns ett motstånd från kunderna eftersom det rör sig om en stor kostnad, säger Lars Norman.

För villaägarna handlar faran i första hand om att vattnet efter högtryckstvätten skulle kunna förorena dricksvattnet.

- Vi vet att det kan inträffa, säger Lars Norman.

BIRGITTA WIBERG

Mer läsning

Annons