Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Får nej till att köpa fäbod i Sälen

Annons

Stockholmaren hade för 800 000 kronor köpt fäbodfastigheten som ligger vid Östfjället. Men länsstyrelsen satte stopp för affären då man ansåg att den aktuella egendomen ska användas för att stärka sysselsättningen för boende på orten. Därmed fick inte stockholmaren det förvärvstillstånd som krävdes.

En lantbrukare och entreprenör, som är bosatt på orten, har också varit intresserad av att komma över fastigheten, dels för att driva fäboddrift med betesdjur och dels för att utöka sitt skogsinnehav.

Han har sin utkomst genom mindre skogs- och lantbruk som kompletteras med entreprenadverksamhet inom skogen, byggnadsarbete och fastighetsskötsel.

Den aktuella fastigheten omfattar totalt 17 hektar mark, varav 11 hektar skog och en hektar tomtmark. På egendomen finns bland annat ett par mindre fritidshus. Stockholmarnas syfte med förvärvet har varit att ha egendomen som fritidsfastighet.

Köparen överklagade i somras länsstyrelsens nej till affären. Stockholmaren pekade på att fastigheten under lång tid använts som just fritidsfastighet. Han pekade vidare på att det skogliga värdet torde vara ringa och att planerna på att driva fäboddrift syntes sakna substans eftersom fastigheten, förutom en liten sommarstugetomt, är helt beskogad. Han ansåg att fastigheten inte längre kunde anses vara en fäbod.

Länsstyrelsen har i sitt yttrande pekat på att egendomen ligger i ett glesbygdsområde där ortsborna är i behov av arbetstillfällen. Fastigheten ligger inom en gammal fäbod där det funnits djurhållning och därmed finns också möjlighet till stöd för fäboddrift.

En sakkunnig har på uppdrag av länsstyrelsen och jordbruksverket besiktigat den aktuella fäboden och kommit fram till att egendomen och omgivningen bär tydliga spår av tidigare fäboddrift och att Östfjällets fäbod skulle vinna i både kulturvärde och naturvärde om fäboddriften återupptas.

Jordbruksverket delar den uppfattning som länsstyrelsen i Dalarna kommit fram till och finner att den har stöd i jordförvärvslagen.

Stockholmaren har nu möjlighet att överklaga vidare genom att gå till länsrätten för att kunna få köpa sitt fritidsparadis i fjällen.

ANDERS MOJANIS

Mer läsning

Annons