Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Får jag ångra mitt bilköp?

Annons

Fråga:

Har ett företag en skyldighet att skicka ut en påminnelseavgift till mig som konsument?

Drabbad konsument

Svar:

Ett företag (fordringsägare) kan skicka ut en påminnelse i det fall att det finns ett avtal om detta mellan parterna. Viktigt är dock att minnas följande: Näringsidkaren är inte skyldig att skicka en påminnelse till dig utom i ett fall, det vill säga då det handlar om parkeringsböter.

En annan detalj är att påminnelseavgiften inte får överstiga 45 kronor. Avgiften regleras genom förordningen om ersättning för inkassokostnader med mera.

Du kan också gå in på konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se och klicka på ämnesområdet ekonomi.

En annan möjlighet i det fall att du vill veta mer, är att kontakta din kommuns budget- och skuldrådgivare/konsumentrådgivare.

Fråga:

Jag har köpt en begagnad bil privat. Bilen började efter en kort tids användning uppvisa en hel rad med fel. Frågan är om jag har rätt att låta köpet gå tillbaka?

Tacksam för svar

Svar:

Frågor av det här slaget duggar tätt hos en konssumentvägledare. och då är det så, att privata köp inte omfattas av konsumentköplagen, vilket i praktiken betyder att man har ett sämre rättsskydd än om köpet hade gjorts hos ett bilföretag.

Det du kan göra är att ta kontakt med säljaren med siktet inställt på att nå en uppgörelse med honom/henne. Jag förstår på din fråga att du redan gjort ett försök och fått ett erbjudande om att få halva köpesumman återbetald. Jag förstår också att parterna i det här ärendet inte hade skrivit under ett köpekontrakt. På tal om detta så finns det förtryckta avtal som man bland annat når via www.hedemora.se/konsumentrådgivning

Ett undantag finns när det handlar om privata köp. Det gäller när en konsument säljer, exempelvis en bil, till en annan privat person, men där köpet förmedlas av en näringsidkare (förmedlingsköp).

Svaret på din fråga ligger i praktiken i resultatet av kontakten med säljaren, den andra privatpersonen.

Utöver en eventuell uppgörelse med säljaren kan naturligtvis en tvist lösas den civilrättsliga vägen via domstol (tingsrätt).

Fråga:

Jag skulle vilja ha information om de aktuella förbehållsbelopp som kronofygdemyndigheten (KFM) tillämpar under år 2003.

Gäldenär upp över öronen

Svar:

Förbehålls- eller normalbeloppet som det också kallas, räknas fram varje år och bestäms av Riksskaatteverket.

För 2003 är beloppet som följer:

Ensamstående: 4 100 kronor

Makar: 6 773 kronor

Barn t o m 6 år: 2 175 kronor

Barn fr o m 7 år: 2 504 kronor

Det är KFM som i varje enskilt fall beräknar hushållets behov av pengar till uppehället. Närmare information om vilka poster som ingår i förbehållsbeloppet kan du exempelvis få från konssumentverkets hemsida www.konsumentverket.se/ekonomi

Du kan också vända dig till kommunens budget- och skuldrådgivare/konsumentvägledare.

Mer läsning

Annons