Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Falun saknar viltvårdsplan

Annons

Falu kommun har cirka 40 fastigheter som upplåts med jakträttsavtal till privatpersoner, jaktlag och jaktklubbar. Några riktlinjer för hur och vem som får upplåtelserna finns dock inte.

Kommunen har också huvudansvaret för viltvården på dessa fastigheter, trots att man överlåtit jakträtten till andra, men ett ordentligt viltvårdsprogram har man inte tagit fram.

De här bristerna ska nu åtgärdas. Berörda förvaltningar har sett över jakträtten och viltvården på kommunägd mark och tagit fram ett förslag på hur det bör fungera i framtiden:

3 Vid upplåtelse av jakträtt till privatperson bör krav ställas på att denne har jakt- och viltvårdsutbildning.

3 Avgifterna på markupplåtelserna ska vara marknadsmässiga.

3 Om jakträtten ligger i ett tätortsnära friluftsområde får inte jakt ske på lördagar, söndagar och andra helgdagar.

3 Vid ny upplåtelse av jakträtt ska viltvårdsplan tas fram, men också för redan befintliga jakträtter tänker kommun nu kräva viltvårdsplaner.

3 Om jakträtten finns inom ett viltvårdsområde ska den i första hand upplåtas till ett jaktlag och inte en privatperson.

3 I dag sköter kommunfastigheter på delegation de flesta jakträttsupplåtelser. I framtiden bör alla jakträttsupplåtelser gå genom kommunfastigheter oavsett om det är andra förvaltningar som är markförvaltare.

Förvaltningarna anser inte att det finns någon anledning att upprätta ett eget program för viltvård, men däremot bör viltvårdsfrågorna lyftas in i Falu kommuns naturvårdsprogram.

I går antog gatu- och parkstyrelsen förslaget.

ANN-SOFIE MASTH

Mer läsning

Annons