Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Falu kommun stödjer Köpenhamnsflyget

Annons

Under ett antal år drevs reguljär flygtrafik mellan Dala Airport och Köpenhamn av först SAS och sedan Skyways. Men linjen avvecklades i december år 2000 på grund av bristande lönsamhet.

Sedan dess har flygplansledningen försökt hitta ett annat bolag som vill satsa på linjen och fann AB Värmlandsflyg från Torsby. Bolaget ville flyga två dubbelturer varje vardag men inte utan ekonomiska garantier från Dala Airport.

För att få ekonomisk bärighet görs en mellanlandning i Skövde. Men företaget anser att man ändå behöver ha 4 662 passagerare på enkelresa till årets slut för att det ska gå ihop.

Allt som understeg det ville bolaget att ägarna, landstinget och Borlänge och Falu kommuner, skulle garantera med 1 400 kronor per tom stol.

Garantin skulle gälla mellan 19 augusti då trafiken startar och till årets slut.

Vid en beläggning på 75 procent skulle ägarna då behöva stå för 1,6 miljoner kronor varav Faluns del skulle vara 350 000 kronor. Blev det fler tomma stolar kostade det ännu mera.

Förutom garantin till Värmlandsflyg ville Dala Airport ha ett aktieägartillskott på nära 490 000 kronor från ägarna. Faluns del var lite drygt 100 000 kronor.

Pengarna behövdes för de ökade kostnader Köpenhamnsflyget drog med sig. Det handlar bland annat om ökat öppethållande på flygplatsen, flygledare och brandpersonal.

Totalt handlade det därmed om ett stöd från Falun på 450 000 kronor till årets slut.

Att ge ökat aktieägartillskott var alla partier i kommunstyrelsen utom miljöpartiet och pensionärspartiet spi överens om.

Men att garantera Värmlandsflyg kostnadstäckning för tomma stolar rådde det större delade meningar om.

- Det är bra med linjen men det är konstigt att vi som kommun ska garantera ett privat företags lönsamhet på den, säger folkpartiledaren Lars-Erik Måg.

Frågan fick avgöras genom votering och där röstade förutom folkpartiet, kd, spi, mp och v nej. Det gjorde också socialdemokraterna Christer Falk och Arne Perlström.

Men de sju nejrösterna räckte inte då övriga socialdemokrater röstade ja tillsammans med m, c och Falupartiet och vann med en rösts övervikt.

Dala Airport får därmed 450 000 kronor till både sina egna och Värmlandsflygs kostnader.

Tidigare har också landstinget och Borlänge kommun beslutat att ge sin del av stödet.

Köpenhamnsflygningarna ska utvärderas efter året slut för att man ska se om det är lönt för alla parter att fortsätta med linjen.

KATARINA RUDBECK

Mer läsning

Annons