Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fakta | Övriga naturreservat i Leksand

Annons

Björbergshälla: Berg (520 meter över havet) i närheten av Älgberget, gammelskog och sluttande myrar.

Digerberget: Utsiktsberg med gammal barrskog i Tällberg. Här finns svampar som ullticka och rynkskinn samt spillkråkor.

Gråthålet: En bäckravin med sumpgranskog mellan Leksand och Gagnef, 3 km öster om Flosjön, med duvhök och tretåig hackspett.

Gräsberget: Liten tallskogsrest med inslag av gran, sälg och björk. Rik vedsvampflora och häckande gärdsmyg, norr om Sörskog.

Hundhagen: Gammal igenvuxen lertäkt vid Brenäs, Insjön. En lövrik, lerig, snårig och insektsrik vattendjungel och ett eldorado för fåglar.

Kliberg: En östbrant med flera små bergbranter och rasmarker, äldre barrskog där tretåig hackspett trivs. 10 km väster om Noret, söder om Råbäcks fäbodar.

Nybodalen: Frodig lövskog med rikt fågelliv strax öster om Tällberg.

Prästön: Ö i Insjön med lummig lövskog, fackelblomster och rikt fågelliv.

Siljansnäs: Allt från tallskog till tät lövskog, myrar och våtmarker på toppen av Björkberget.

Storheden: Tallhedsområde med lummer, renlav och mossor strax norr om skjutbanan, mellan Heden och Mjälgen.

Storön: Halvö i Byrviken med vackert odlingslandskap, naturskog och rikt djurliv.

Åhlmans Olof Olssons minnesskog: Gammal tallskogsrest på sandhed från istiden, mittemot Insjöns södra infart.

Källa: Miljökontoret i Leksand och Länsstyrelsen Dalarna

Mer läsning

Annons