Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Facken sa nej - politikerna ja

Annons

Fackens invändningar hjälpte inte.

Kommunstyrelsens arbetsmarknads- och utbildningsutskott har fastställt förslaget till ledningsorganisation fram till och med utgången av år 2005.

Tidningen har tidigare berättat att samtliga fack sagt bestämt nej till förslaget, som innebär att Håkan Elfving jobbar halvtid som biträdande kommunchef och halvtid som chef för barn- och utbildningsförvaltningen samt att utvecklingsledare Stig Johansson utses till biträdande förvaltningschef för barn- och utbildning.

Facken har betonat att det för deras del varit en princip- och organisationsfråga och alltså ingen personfråga.

Bland de fackliga invändningarna märks att organisationsförändringen kostar pengar, att den inkräktar på barn- och utbildningsnämndens personalresurser och att Håkan Elfving på sätt och vis blir sin egen chef.

Kommunchef Bertil Stoltz har hävdat att förändringen är ett led i kommunledningens strävan att se kommunen som en helhet och att den ökar den centrala kompetensen och förutsättningarna för bra prioriteringar.

I förra veckan ställde sig barn- och utbildningsnämnden positiv till förslaget.

Arbetsmarknads- och utbildningsutskottet beslutade också att kommunstyrelsen i samråd med barn- och utbildningsnämnden under 2005 ska lägga ett förslag till permanent ledningsorganisation.

Ristaelever flyttas till Djuråsskolan

u Skolelever från Rista ska från och med höstterminen gå i Djuråsskolan i stället för, som tidigare, i Mockfjärdsskolan. Det beslutade barn- och utbildningsnämnden vid sitt senaste. Anledningen är, enligt nämnden, att linjetrafiks kommunikationer är dåligt anpassade till Mockfjärdsskolans start- och sluttider.

Beslutet om att Ristaeleverna ska gå i Mockfjärdsskolan fattades i december 2002, men revs nu alltså upp. Detta innebär dock inte att elever som redan börjat skolan i Mockfjärd måste byta skola till hösten. De får fullfölja sin skolgång på Mockfjärdsskolan.

Mer läsning

Annons