Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Få protester mot permanentboende

Annons

"Största sammanlagda bruttoarea får vara högst 20 procent av fastighetsarean". Det är miljö- och byggförvaltningens förslag i färden mot att tilldela fritidsområdet i Halvars en förändrad och generösare detaljplan vad gäller byggrätter.

De gällande planbestämmelserna antogs 1997 och medförde byggrätter på maximalt 160 kvadratmeter per fastighet - 120 kvadrat för huvudbyggnad respektive 40 kvadratmeter för uthus.

Det aktuella förslaget skulle innebära nästan dubbelt så stor bruttoarea. En tomt på exempelvis 1 500 kvadratmeter skulle förfoga över en sammanlagd byggrätt på 300 kvadrat.

Orsaken till att förvaltningen lyft frågan bottnar i inkomna önskemål om att få bygga större. I praktiken handlar det om husägare som vill bosätta sig permanent i Halvars.

Samtliga berörda sakägare har erbjudits chansen att tycka till om förslaget.

Därmed framgår det att vare sig länsstyrelsen eller Hagge byalag har några invändningar. Inte heller ett par fastighetsägare som lämnat in ett svar till förvaltningen.

Fyra fritidshusägare lämnar dock in protester. Tre av dessa deklarerar att när de investerade i sin tomt var det för att Halvars bjöds ut som ett fritidsområde.

- Området är avsett för fritidshusbyggnation, en förutsättning som inte torde kunna ändras, tycker en husägare som inte tror att det finns laglig grund för den tänkta ändringen av byggbestämmelserna.

En måttlig ökning av byggytan till drygt 200 kvadrat kan en husägare tänka sig. Den tredje anser att de som känner sig trångbodda i Halvars kan köpa sig en villa i Hagge.

Den siste i kvartetten motsätter sig inte förslaget. Men denne tycker ändå att byggrätter på 300 kvadrat är för stort och föreslår en begränsning till 225 kvadratmeter.

Förvaltningschefen skriver i sin kommentar till samrådet att det finns argument för båda vägarna - att bevara fritidshusprofilen eller öka permanentboendet.

- Men det är viktigt att välja den väg som bäst kan främja kommunens framtida utveckling. Det här är en viktig principfråga för framtiden, klargör Sven Andersson.

HARRI KRIIKKULA

Mer läsning

Annons