Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Få blir lyckliga av Skolverkets betygs(hets)lista MVG

Annons

Statistik är förvisso viktigt och nyttigt men jag undrar vad syftet är att ge denna statistik så stort utrymme i media. Och att göra placeringslistor för skolorna grundade på betyg?

Vad blir resultatet?

Själv blir jag ju som Haralsboperson i periferin glad och stolt över att denna förnämliga skola får sin rättmätiga plats i solen där både personal och elever, enligt min uppfattning, lever i en progressiv och välmående anda.

Men hur kan man jämföra antalet MVG med vilken annan skola som helst med helt andra förutsättningar och utgångspunkter?

Vad har min skola gemensamt med till exempel Östermalmsskolorna i Stockholm?

Eller med Öckerö Seglargymnasium där 34 elever tog studenten i våras?

Öckerö Seglargymnasium är en bättre skola än Haraldsbo. Så är det enligt betygs(hets)listan från Skolverket.

Jag tycker att både Skolverket, men framför allt media, bör fundera över sitt ansvar och vad det får för effekter när man sprider denna typ av fakta. Det är viktigt för kommunen att de kommunala skolorna har sökande elever vilket eventuellt kan förmedlas till skolledningarna från kommunen.

Hur kan vi konkurrera med de andra skolorna? Hur ska vi få upp betygen? Vad kan vi göra? Ska vi ge eleverna gratis körkort? Fria datorer?

Det är naturligtvis inte fel att profilera sig eller utveckla speciella saker man är bra på men att bara jämföras utifrån antalet MVG måste kännas tröstlöst och stereotypt för alla inblandade.

Hur detta påverkar både lärare och övrig personal i skolan är självklart.

Press och en kvalitetssänkning kan bli resultatet.

Och viktigast av allt: Hur drabbar detta eleverna? Hur roligt är det att gå på skola som enligt detta underlag pekas ut som en dålig skola? Dessutom tror jag att vi är på farliga vägar här.

Det har förekommit att skolor har börjat bygga in mer eller mindre officiella bonussystem för lärare relaterat till höga betyg. Och hur stor tjänst gör vi eleverna på sikt om vi låter det gå inflation i betygen? Hur väl förbereder vi dem för eventuella kommande studier?

För mig är nackdelarna med dessa typer av undersökningar fler än fördelarna. Det gäller säkert också sett ur politikernas, skolledningarnas, personalens samt elevernas perspektiv.

Det är ett exempel på en tävlan om elever och anslag, som inte bygger på ett nationellt utbildningsansvar eller helhetssyn utan i stället ger prov på en kortsynthet som främst drabbar glesbygden.

Det finns nyttiga områden för denna statistik, och med en enkel gymnasielärares perspektiv kan jag inte överblicka Skolverkets stora intentioner.

Men om man som elev står inför ett val och tar del av denna statistik och de artiklar som publiceras i dess kölvatten så påverkar det ju valet. Det blir väldigt svårt för skolorna i botten på denna lista att ändra utvecklingen. Det är helt enkelt inte konstruktivt så vitt jag kan se det. Tänk om eleven vill gå estetiska programmet, men inte vill lära sig segla?

Till sist ett tankeexperiment. Tänk om det inte fanns några betyg. Tänk om vi till exempel arbetade med personliga omdömen i enlighet med en personlig studieplan för varje elev. Då skulle vi bli tvungna att gräva betydligt djupare i jakten på relevant statistik. Möjligen skulle det leda till några fler perspektiv när vi utser vem som är bäst och vem som är sämst.

FREDRIK ADOLPHSON

Mer läsning

Annons