Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Extra kostnader för skolskjutsar

Annons

Barn som bor lika mycket hos båda föräldrarna får numera kosta extra hos kommunen. Tidigare fick föräldrarna själva stå för eventuella extra kostnader i samband med skolskjuts från den bostad där barnen inte var skrivna. Barn kan, liksom vuxna, bara vara folkbokförda på en adress, även om de har två hem.

Efter protester mot de förhöjda kostnaderna för föräldrar med delat boendeansvar för barnen, togs tillämpas sedan 2003 ett annat system där barnen får skolresan betald oavsett hos vilken förälder de vistas.

Under våren 2003 innebar det här kostnader för extra taxi à 57 000 kronor. Dessutom har 36 busskort delats ut, till en kostnad av 216 000 kronor.

Under höstterminen uppgick kommunens kostnader för extra taxi till 122 000 kronor, medan 39 busskort kostade 234 000 kronor.

Sammanlagd kostnad för extra skolksjutsar under 2003 blev 629 000 kronor, uppger skolskjutsansvarig Barbro Nystedt i sin redogörelse till social- och utbildningsnämnden.

I budgeten har summan av skolskjutskostnaderna varit ett frågetecken dels på grund av de nya reglerna vid delat boende, men också på grund av att upphandlingen med taxi inte varit klar.

Social- och utbildningsnämnden fick inte någon kompensation av kommunala medel för de ökade kostnaderna under 2003, utan uppmanades återkomma i bokslutet eftersom de ökade kostnaderna var svårbedömda.

I perioduppföljning och prognos för 2004 anger social- och utbildningsnämnden att det inte framgår någon tydlig tendens till betydande budgetavvikelse för pågående år så här långt. Däremot kvarstår nämnda underbudgetering för 2003 med drygt 600 000 kronor.

Nämnden funderar också över hur ökade hyreskostnader för tillfälliga lösningar inom barnomsorgen kan komma att påverka kostnadsbilden i år. Bland annat har modulen nedanför Valhalla skola tillfälligt tagits i bruk för förskoleverksamhet, liksom Notgårdens förskola.

LENA RELTE

Mer läsning

Annons