Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Evolutionsläran är ingen fastslagen sanning!

Annons

Svar till FK:s ledare, lördagen den 2 februari och tisdag den 5 februari 2002

Självklart ska man undervisa om evolutionsläran i skolan, men lika självklart ska man redovisa att det finns många som utifrån vetenskapliga grunder ifrågasätter denna teori. Förra året gjorde ett hundra forskare ett gemensamt upprop, däribland Nobelnominerade Henry F Schaefer, att de var skeptiska till Darwinismen, man skrev "We are skeptical of claims for the ability of random mutation and natural selection to account for the complexity of life. Careful examination of the evidence for Darwian theory should be encouraged."

De flesta biologer anser att mikroevolution inom en familj (till exempel hästserien) är vetenskapligt belagt. Kärnfrågan är om det finns tillräckligt med fakta som bevisar en evolution i hela kedjor från till exempel bakterier till landdjur.

Kritiken mot evolutionsläran återfinns bland annat i bristen på länkar i fossilmaterialet och bristande bevis inom molekylärbiologin, till exempel mycket komplexa system som man har svårt att förklara med långsamma mutagena förändringar.

De forskare som anser att evolutionsläran saknar tillräckliga bevis har än så länge haft svårt att presentera bättre förklaringsmodeller som ej inberäknar en skapare.

En alternativ förklaringsmodell är därför en vetenskaplig skapelseteori. Uppenbart är att olika synsätt gör att fakta (medvetet eller omedvetet?) tolkas olika. Det är dock inte samma sak som att förtiga eller förvränga fakta.

I läroplanen står bland annat följande "Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den skall framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen skall vara saklig och allsidig".

Trots att läroplanen uppmanar till att skapa ett öppet och kritiskt tänkande hos elever, brister det på de flesta skolor i det att man presenterar evolutionsläran som den enda sanningen.

Genom att ställa olika åsikter mot varandra lär sig eleverna ett kritiskt förhållningssätt, men när uppmuntrades vi att föra fram skilda uppfattningar inom biologin? Frågan är om inte Skolverket även här måste agera med kraft?

FK:s ledare använder gärna starkt känsloladdade beskrivningar som till exempel "extrema fundamentalister" när det främst är evangelikalt bibeltroende som kritiseras.

Detta syftar mer till att skapa negativ känslostämning än en sund debatt. Vad beträffar teorier om människans låga åldrar 6 000 - 10 000 år (uppgiften 4 000 år få stå för FK:s ledare), så är det en rimlig tolkning utifrån Bibelns beskrivning. Därmed inte sagt att det behöver vara den rätta tolkningen. Jordens ålder däremot kan utifrån i stort samma Bibelsyn tolkas allt ifrån 6 000 till flera miljarder år.

Vad som bör beaktas är att låga åldrar för människan (eller "stolligheter" för att citera FK:s ledare 2/2-02) diskuteras även inom modern forskning. I till exempel tidningen Science vol 279 (1998) redovisas studier av mitokondrie DNA med betydligt snabbare mutationshastigheten än vid andra positioner. Om detta skulle stämma menar Science att tidigare åldrar på "ur-EVA" skulle behöva justeras från 100-200 000 år till cirka 6 000 år (men tillägger snabbt "no one think that´s the case"). Kritikerna menar bland annat att dessa gener skulle vara så kallade"hot spots" med snabbare mutationstakt än andra gener. En naturlig följdfråga blir då vilken DNA-klocka som visar rätt och varför? Kanske beror det på vilken grundteori man anammar?

Min slutsats är att vårt ursprung på intet sätt är självklart och en ödmjukare inställning från såväl media som utbildningsenheter bör eftersträvas.

Thomas Sundin, Falun

Thomas Sundin har tidigare arbetat med tillämpad miljöforskning. I dag driver han mediaföretaget Sunmedian samt studerar media vid Högskolan Dalarna.

Svar direkt:

Ledarna i Falu Kuriren den 2 och den 5 februari vänder sig mot föreställningen att biblisk fundamentalism erbjuder ett fullgott alternativ till den etablerade vetenskapens teorier om jordens uppkomst.

Den som på allvar hävdar att jorden är högst 10 000 år gammal blir ju tvungen att hux flux förkasta merparten av paleontologins forskningsresultat i ämnet. Detta vore minst sagt stolligt, vilket Thomas Sundin försiktigt tycks instämma i.

Bibeln kan över huvud taget inte användas som naturvetenskaplig faktasamling.

Hans Lindquist

pol red

Mer läsning

Annons