Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

EU:s planer för företagande inger hopp

Annons

Det konstateras att det är i nya och små företag, snarare än i stora, som nya arbetstillfällen uppstår. Nya entreprenörsinitiativ, antingen att starta ett nytt företag eller ge ett befintligt företag ny inriktning ökar produktiviteten. De ökar konkurrenstrycket och tvingar andra företag att reagera genom att förbättra effektiviteten eller förnya sig.

Entreprenörskap kan förekomma i vilken sektor och typ av affärsverksamhet som helst. Man skriver "Det är ett tankesätt och en process som krävs för att skapa och utveckla ekonomisk verksamhet genom att förena risktagande, kreativitet/innovation med god styrning".

Man gör en jämförelse med Förenta Staterna när det gäller entreprenörsdynamik. När man 1998 tittade på Förenta Staternas 25 största företag såg man att år 1960 fanns inte åtta av dessa eller var då ytterst små. I Europa var alla de stora företag som existerade 1998 etablerade 1960.

Undersökningar visar att 46 procent av européerna höll med om att man inte ska starta företag när det finns en "risk att misslyckas" jämfört med 25 procent av medborgarna i Förenta Staterna.

I Belgien kan domstolar ge hederliga entreprenörer som gått i konkurs en möjlighet att börja om på nytt som affärsmän.

EU har redan antagit en strategi för att skapa ett klimat som gynnar entreprenörsinitiativ. År 2002 rekommenderade man i riktlinjerna att entreprenörskap skulle främjas genom till exempel skattereglerna och lagstiftningen för nya och befintliga företag.

Man tittar på hinder för etablering och ser ett gott exempel i Portugal som sedan 1997 haft ett "centrum för företagsformaliteter". Där finns företrädare för alla myndigheter som ansvarar för det som krävs för att registrera ett nytt företag. Blivande entreprenörer kan få råd vid en hjälpdisk som är belägen i centret, alltså en enda kontaktpunkt för företagsbildning.

Virtuella företag används som utbildningshjälpmedel för elever på en yrkesskola i Grekland. Sambandskontor kommer att garantera elever råd och stöd i att välja alternativet att bli entreprenör.

På Irland finns ett ettårigt praktiskt och administrativt stödprogram för personer med akademisk examen som önskar starta ett företag.

Byråkratin är ett stort hinder för att driva ett företag. Offentliga myndigheter måste uppmuntras att "tänka smått först" och hålla bestämmelser så enkla som möjligt. Kommissionen har bland annat tagit initiativ till en handlingsplan för bättre bestämmelser.

Kommissionen har gett nationerna rekommendationer som uttryckligen avser små och medelstora företag för att uppmuntra överlåtelser av företag genom till exempel uppskov med skatter, men framstegen har varit små.

Bristen på riskvilligt kapital, framförallt i det första skedet i företagandet var också ett hinder. Riskdelning mellan bank, investerare och offentliga finansinstitut specialiserade på små och medelstora företag eller genom ömsesidiga garantisammanslutningar, har visat sig vara en framgångsrik metod att öka anskaffningen av kapital vid företagsetableringar.

Ambitionerna i EU finns. Nu gäller det vad vi gör med dem i Sverige.

LISBETH HEDIN-SAHLIN

Mer läsning

Annons