Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

EU:s konstitution måste underkastas folkviljan

Annons

Därmed avförde hon också sakfrågan från dagordningen. För nog hör det väl ändå till sakförhållandet, att svenska folket för ett drygt halvår sedan kraftfullt avvisade euron som gemensam valuta?

Göran Persson lovade dessutom högtidligen att respektera utgången av valet. Båda visar nu prov på ett sällsynt förakt för folkets uttalade vilja.

I del l, artikel 6 i grundlagsförslaget står det klart och tydligt: "Unionens valuta ska vara euron." Förslaget går alltså tvärtemot folkomröstningens resultat och borde därmed redan ha fallit, åtminstone moraliskt sett.

I debatten i övrigt framförs också argumentet att konstitutionen i realiteten inte innebär några större förändringar jämfört med det hittillsvarande läget.

Detta påstående är minst sagt en underdrift. All rätt, inklusive våra grundlagar, underställs nämligen EU-rätten. Texten i del l artikel 10 lyder: "Konstitutionen och den rätt som antas av unionens institutioner genom utövandet av de befogenheter som den har tilldelats ska ha företräde framför medlemmarnas rätt."

Om Sverige skriver under deklarationen kommer vi heller inte längre att vara alliansfria. I del l artikel 40:7 står det nämligen: (...)"Vid genomförandet av det närmare samarbetet i fråga om ömsesidigt försvar ska de deltagande medlemsstaterna ha nära samarbete med Atlantorganisationen."

Det finns heller inte något inskrivet i grundlagsfördraget om att EU bara ska kunna operera under FN-mandat.

Vi överlämnar alltså vår rätt att stifta lagar till Bryssel och blir medlemmar av Nato. Kan detta verkligen rubriceras som enbart en smärre förändring?

Lena Hjelm-Wallén menar att frågorna är för svåra för vanligt folk att sätta sig in i. Och visst kan det vara svårt för oss vanliga dödliga att helt inse innebörden av alla försåtliga förslag. Det är därför det är så viktigt med en öppen debatt.

Formuleringen i del l artikel 6 "Unionen ska ha status av juridisk person" verkar nog för de flesta rätt ointressant.

Men mot bakgrunden av att EU hittills bara har kunnat sluta fördrag genom medlemsstaterna, innebär formuleringen en farlig förändring. Den nya paragrafen gäller bland annat i förhandlingar i WTO (Världshandelsorganisationen).

Med rätten att sluta fördrag kan man till exempel stilla och försynt genomföra en attack på den offentliga sektorn.

Regeln är att EU bara ska bestämma över de områden man kommit överens om. Men om rådet är enigt, kan man också bestämma över områden, som inte täcks av fördragen.

Detta är innebörden i vad kritikerna kallar "gummiparagrafen" (artikel III:328). På så sätt kan man också hantera oväntade händelser i framtiden.

Enbart de här utplockade exemplen ur grundlagsförslaget motiverar en folkomröstning. (Fler paragrafer kunde ha anförts!)

Lena Hjelm-Wallén och hennes kollegor i Tystnadens kartell måste lämna vad Göran Greider träffande kallar Ja-till-allt-i-EU-bunkern och möta sina väljare i en öppen debatt, om de vill gå vidare.

Ett bra förslag tål hårdhänt granskning - ett dåligt sådant ska inte smusslas fram i tysthet. Varför är de så rädda för en öppen debatt? Tror de inte ens själva på sin sak längre?

GÖSTA WIKDAHL

Mer läsning

Annons