Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett steg närmare kanal

Annons

Med anledning av planeringen för Farled Dalarna har Dalarnas museum genomfört en arkeologisk utredning för det område som omfattas av planeringen av en ny kanal med kompletterande anläggningar.

Området på näset öster om Gråda kraftverk är 350 gånger 100 meter och utgörs av en sänka med en äldre forsnacke med sten och block samt enstaka synliga bergklackar. Mitt i sänkan löper det aldrig färdigställda kanalprojekt som pågick mellan 1824 och 1850.

En omfattande kvarndrift har bedrivits i forsen. Österdalälven tog någon gång före år 1600 ett mer västligt förlopp, något som lär ska ha orsakats av de grävningar som män från Mora företog för att skapa en kanal för att underlätta båttransporter.

- Under nyare tid, före kanalbygget i mitten av 1800-talet, har sänkan utgjort utmark med en grävd ränna för ett sågverk. På höjdplatån öster om sänkan fanns sedan gammalt odlingsmark, i väster bröts åkrar under 1800-talet. Under och efter kanalprojektet användes delar av kanalen av sågverk, tullkvarn och vadmalksstamp, heter det i museets sammanfattning av undersökningsresultaten.

Under utredningen påträffades, utöver tidigare kända kanaler, husgrunder och vägar, ytterligare några kvarn- och/eller såghusgrunder.

Strax utanför området, på de höglänta sidorna, finns en sedan tidigare känd järnframställningsplats samt två stenåldersboplatser.

- Vid utredningen påträffades ytterligare några stenålderslämningar, i form av avslag och skärvsten, omedelbart utanför området i norr samt en trolig brunn och husgrund strax väster om området, heter det i sammanfattningen.

Utredarna konstaterar att planeringsområdet sannolikt innehåller småindustriella lämningar från nyare tid, främst 1800-talets mitt, och museet anser att dessa bör detaljkarteras och dokumenteras innan några kanalarbeten inleds.

I en skrivelse till Gagnefs kommun konstaterar antikvarie Anders Gottberg vid länsstyrelsens kulturmiljöenhet att utredningen visar att det från fornlämningssynpunkt inte är påkallat med någon ändring av den planerade kanalsträckan.

- Länsstyrelsen är beredd att lämna tillstånd till borttagande av lämningarna, skriver han och tilllägger att ett sådant tillstånd kan komma att vara förenat med krav på dokumentation av en del av lämningarna.

KENT OLSSON

Mer läsning

Annons