Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett sjukt förslag som inte minskar ohälsan

Annons

Förslaget saknar dessutom helt åtgärder mot orsakerna till den höga sjukfrånvaron. Förutom drygt 260 000 sjukskrivna har vi i Sverige för närvarande närmare 400 000 arbetslösa och cirka 531 000 förtidspensionerade. Mer än en miljon människor i arbetsför ålder står således utanför arbetsmarknaden.

Alla politiska åtgärder borde därför vara inriktade på att göra det attraktivare att anställa. Tyvärr går regeringens förslag i motsatt riktning. Det angriper inte de grundläggande systemfelen och är ensidigt inriktat på att bestraffa arbetsgivare. Därmed blir det mindre attraktivt att anställa.

Förslaget innebär att arbetsgivarna ska "medfinansiera" sjukskrivningarna. För-utom full sjuklön under de 14 första sjukdagarna ska arbetsgivarna från årsskiftet betala 15 procent av sjukpenningkostnaden. Glöm i sammanhanget inte bort att alla arbetsgivare redan via arbetsgivar- avgiften "betalar" för hela sjukförsäkringssystemet.

Det vi nu ser är ett förslag som inte är annat än en överfinansiering, en ökad skatt på anställda. Förslaget innebär därmed ett kraftigt ökat risktagande för alla arbets- givare. Många tusen företag riskerar på detta sätt förlust eller att i värsta fall slås ut om de får hög framtida sjukfrånvaro.

Om förslaget blir verklighet blir effekten att såväl företag som kommuner, landsting och ideella föreningar tvingas bli försiktigare vid nyanställningar. Redan utsatta grupper; långtidssjuka, förtidspensio- närer, långtidsarbetslösa och funktionshindrade, får ännu svårare att ta sig in på arbetsmarknaden.

De som söker jobb kommer att kontrolleras mer noga. Är man fullt frisk, hur ofta har man varit sjuk tidigare, finns det privata problem eller farliga hobbies? Landets arbetsgivare tvingas mot sin vilja att bli hälsopoliser.

Svenskt Näringsliv och en majoritet av remissinstanserna har avvisat regeringens förslag men regeringen och Hans Karlsson har valt att nonchalera såväl varningar som kritik. Man hävdar att förslaget ger företagen möjlighet att tjäna pengar på minskad sjukfrånvaro. Ett påstående som avslöjar en okunskap och ovilja att se det verkliga problemet.

Det är inte arbetsgivare som beslutar om en sjukskrivning. Det gör läkare och försäkringskassor. Långa sjukhusköer gör också att sjukskrivningar ofta blir onödigt långa. Dessutom beror en majoritet av sjukskrivningarna på faktorer utanför arbetsplatsen som arbetsgivaren inte kan påverka.

Regeringens förslag beaktar inte alls de attitydförändringar som skett. I en undersökning har Riksförsäkringsverket tydligt visat att en stor del av befolkningen har en annan bild än lagstiftaren av vad sjuk- försäkringen är till för.

Många tycker att trötthet, konflikter med arbetskamrater etcetera är giltiga skäl för sjukskrivning. Verket betonar betydelsen av att se till att "de som har rätt till sjukpenning får det - men inga andra". Regeringens förslag saknar dock helt åtgärder för att påverka attityderna i rätt riktning.

Försäkringskassornas och läkarnas roll måste stramas upp ännu mer. Attityderna till hur sjukförsäkringen används måste ändras i grunden. Det nu lagda förslaget gör varken svenskarna eller Sverige frisk-are. Risken är i stället uppenbar att det ytterligare försvårar för utsatta grupper att komma in på arbetsmarknaden och gör fler arbetslösa. Det är ett därmed ett sjukt förslag.

CARL STRÖM

Carl Ström är regionchef för Svenskt Näringsliv i Dalarna.

Mer läsning

Annons