Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett samhällets misslyckande Krafttag mot kvinnovåldet får inte dröja

Annons

Med anledning av TV 4:s dokumentärserie "Lite stryk ska hon få tåla" är kvinnovåldet nu ett aktuellt debattämne. Vi måste samtidigt inse att kvinnovåldet inte är något nytt problem och inget som minskar utan snarare har ökat de senaste åren.

År 1994 uppgick antalet anmälda fall av kvinnomisshandel till 18 994 och tio år senare har siffran stigit till 22 000. Var tionde dag dör en kvinna av våld i hemmet.

Våldsbrott mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem och vi bör fråga oss:

l Varför stödjer vi inte utsatta kvinnor i högre grad?

l Varför är det legitimt att använda våld mot en kvinna?

l Varför ses kvinnovåldet ofta som ett begränsat kvinnoproblem, inte ett samhällsproblem?

Kvinnovåldet ökar och de senaste dagarnas debatt tydliggör problematiken.

Inom folkpartiet anser vi att det krävs ett mer aktivt arbete för att både minska och motverka kvinnovåld. Med små medel kan vi uppnå stora skillnader.

l Folkpartiet anser att förövarnas frihet måste begränsas och har lagt ett riksdagsförslag om höjt straffminimum for kvinnofridskränkning.

l Kvinnovåldet bör bli högre prioriterat i rättsväsendet, exempelvis vid överträdelse av besöksförbud. Förra året utfärdades 3 741 besöksförbud och 3 745 överträddes eller anmäldes. Kanske kunde fotboja vara en lösning?

Årligen anmäls ett stort antal fall av kvinnovåld, endast i Borlänge 146 fall av grov kvinnofridskränkning år 2004, men det är i väldigt få fall som den misstänkta blir dömd. Varför? Mörkertalet är betydligt högre.

l Ökad kunskap hos både dem som missbrukar makt på andra individer, myndigheter och även de utsatta är av grundläggande betydelse.

För dem som arbetar med kvinnovåldet, polis, skolor och myndigheter, är kunskapen en förutsättning för att åstadkomma någon form av förändringar. Även enskilda som är utsatta måste bli medvetna om rättigheter respektive skyldigheter. Långsiktigt är det viktigt med utbildningsinsatser riktade till ungdomar.

l Polismyndigheter, skolor, förvaltningar och andra myndigheter måste få ett tydligare ansvar och klara befogenheter.

Kvinnovåldet finns över hela Europa och det är viktigt att Sverige tar till sig de direktiv och initiativ som finns på EU-nivån. Däremot är det nationen som står för det konkreta arbetet.

Det är inte endast enskilda personer, rättsväsendet och socialförvaltningen som har ett ansvar utan även skolor, kvinno- och mansorganisationer, jourer etc.

Kommunerna i stort är ansvariga. Kvinnorörelser har ofta på olika vägar skapat förändringar både nationellt och internationellt. Varför kan inte fler aktörer utnyttja den kunskap som kvinnojourer och kvinnoorganisationer har i större grad?

Med andra ord: Vi vill tillsätta fler kvinnojourer i kommunerna samt förbättra redan existerande förutsättningar!

Internationellt finns ofta konkreta program, detta bör även Sverige skapa!

Det bör tillsättas ett nationellt program för att främja kunskap och underlätta samverkan. Det måste finnas tydliga gemensamma mål, strategier och uppföljningsmetoder.

Att samhället inte förmår hjälpa personer som utsatts för våld är ett stort misslyckande. Det är dags för förändring!

SOFIA LINDFORS

Mer läsning

Annons