Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett litet spill i åldringsvården

Annons

Brådskan att undanröja oron har varit så stor att vare sig PR0, SPF eller HKR i förväg och inför socialnämndens sammanträde och beslut den 19 november 2003 fått tillfälle att yttra sig i ärendet trots att medlemmarna i dessa organisationer är de som närmast och mest hänsynslöst drabbas av Renée Anderssons iver att få ärendet ur världen innan folkstormen bryter lös.

Vanligtvis kan de kommunala beslutsorganens protokoll någon dag efter taget beslut finnas tillgängligt på Falu kommuns hemsida men socialnämndens protokoll med beslut från den 19 november 2003 fanns ännu den 15 mars 2004 inte tillgängligt på hemsidan.

Det kan tolkas som försök att mörklägga de katastrofala följderna för Falu kommun eftersom antalet åldringar kraftigt ökar i antal de kommande åren.

Några hårresande exempel på resultat av den beslutade organisationen av åldringsvården: Åldringar erbjuds köpa den bostad de besitter inom åldringsvården, vill de boende inom åldringsvården idka någon form av gemensam samvaro får man hyra gemensamhetslokaler som tidigare ingår i vistelsen.

I stället för att verka för fortbildning av personal av vilka många har undersköterskeutbildning men ändå erhåller biträdeslön, kommer helt outbildad arbetskraft från Samhall att anställas inom åldringsvården.

Den beskäftiga ivern att spara pengar på åldringsvården ska sättas i relation till beslutet att bygga om nuvarande socialförvaltningens lokaler till kårhus och flyttning av socialförvaltningen, en operation på omkring 15/20 miljoner kronor.

Vid sammanträdet yrkade såväl SPI:s som v:s representanter att ärendet skulle återremitteras och en konsekvensutredning göras. Men, se detta ville inte ordföranden Renée Andersson lyssna till.

Hon föreslog att ärendet skulle avgöras omgående och efter en rekordkort ajournering, 15 minuter, drevs Renée Anderssons intentioner igenom. Ett illavarslande men talande bevis för hur de nuvarande politiska makthavarna i Falun betraktar sina åldringar.

Avdelningschefen Tommy Qvarfordt vid socialförvaltningen i Falun har förmågan att tala klartext och har framfört som sin målsättning att skapa Dalarnas bästa åldringsvård i Falun, ett uttalande som ska ställas i relation till Qvarfordts konstaterande att "ett litet spill" får man räkna med när åldringar flyttas från sina invanda miljöer. Det vill säga, vederbörande avlider.

Socialnämndens beslut borde föranleda folkstorm i Falu kommun. Eller föredrar Faluborna i sin saktmodighet att fortsätta fundera över om de tillhör kategorin "ett litet spill"?

KURT STORGÄRDS

BO LINDEBERT

Båda debattörerna tillhör

Sveriges pensionärers

intressepart (SPI).

Kurt Storgärds är före detta

ledamot i socialnämnden.

Bo Lindebert sitter i

kommunfullmäktige i Falun.

Mer läsning

Annons