Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett framtida Tisken?

Annons

Arbetet med att förvandla

Tisken och dess omgivningar till en stor tillgång för Falun

fortskrider. I dag beslutar kommunstyrelsens utvecklings utskott att skicka ut ett detaljplaneprogram på en bred remiss för att få in så många synpunkter som möjligt.

Programmet är första steget till ny detaljplan som måste finnas när kommunen begär att upprensningen av Tisken prövas av miljödomstolen.

Detaljplaneprogrammet omfattar dock enbart hur Tisken och marken runtomkring ska utformas och användas. Det är en vidareutveckling av de visioner som togs fram och presenterades för allmänheten år 2001.

Grunden i programförslaget är som tidigare att göra Tisken till en sjö för båttrafik av allehanda slag. Enligt visionen skulle områden för olika aktiviteter och verksamheter spridas omkring sjön. Men nu ska de i stället koncentreras till norra stranden vid Tiskenparkeringen, Slussen och områdena vid Kopparvallen och Södra skolan.

Vid Norra stranden minskas Tiskenparkeringen med 70 platser. En del av banvallen närmast parkeringen schaktas bort och Strandvägen flyttas så att den går intill banvallen på en sträcka på cirka 400-500 meter.

Dessa åtgärder ska skapa mer utrymme för ny bebyggelse. Den föreslås grupperas i två områden på var sin sida om ett nytt torg som placeras där Holmgatans förlängning möter Tisken.

På östra sidan om torget, som kanske kan heta Hamntorget

eller Hamnplanen, ryms cirka 40 lägenheter i hus med två till tre våningar.

Nedanför bebyggelsen vid Faluåns utlopp läggs sedan en hamn med pir och bryggor.

Väster om torget blir det enligt programförslaget främst verksamhetsbebyggelse i lätta paveljongbyggnader och bodar i en till två våningar. Där bör det passa med serveringar och småbutiker

Vid Södra skolan skapas en större parklekplats för hela familjen. Där kan det också bli ett utomhusbad då Tisken aldrig kommer att bli en bra badsjö.

Vid Kopparvallen, när viken fyllts ut av muddringsmassorna från Tisken, skapas utrymme för allehanda aktiviteter som skridskoåkning, drakflygning, fresbee, olika bollsporter och utegympa.

Slussenområdet blir det tredje där det satsas på olika aktiviteter.

Runt sjön ordnas sedan gång och cykelvägar. Planteringar och sittplatser blir det också liksom konstnärlig utsmyckning. Detta för att skapa en omväxlande miljö utmed vägen.

Det här programsamrådet ska skickas ut på en bred remissrunda om utvecklingsutskottet så beslutar i dag. Alla berörda fastighetsägare, olika myndigheter och intresseorganisationer samt allmänheten ska få ge synpunkter på det. De får sedan ligga till grund för det fortsatta detaljplanearbetet.

KATARINA RUDBECK

Mer läsning

Annons