Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett föregångsprojekt! Rapport från SIDA-projekt i Sool Plaatje

Annons

Det SIDA-projekt som Falu och Borlänge kommuner genomför i Sool Plaatje (Kimberley) i Sydafrika har sedan starten 1999 omfattat en rad områden. Bredden har gjort att tyngdpunkten i aktiviteterna skiftat mellan åren.

Tjänstemän i respektive kommuner har arbetat med statsplanering, miljöfrågor, utveckling av bibliotek, centrumfrågor, IT/informationsfrågor, skolsamarbete med mera. Vi kan konstatera att projekten haft stor effekt. Några exempel:

l Sool Plaatje intermediate phase school och Statspresident Svartz school samarbetar med Ornäs, Halvars, Hälsingsgårdens och Hosjö skola. Man arbetar med gemensamma temaarbeten. Material skickas mellan skolorna via e-mail och brev. Lärar- och elevutbyte genomförs.

Närmast kommer fyra lärare från Borlänge och Falun att besöka skolorna i Sydafrika i oktober. Arbetssättet utvecklar undervisningen i såväl Sverige som Sydafrika på ett positivt sätt. Vid vårt besök var stoltheten över samarbetet med de svenska skolorna mycket stor.

l Barn, lärare och föräldrar i Sverige har också samlat in cirka 31 000 kronor till ett hem för föräldralösa barn. Vid vårt besök på hemmet meddelades det att pengarna kommer att överföras till deras verksamhet.

Barnens föräldrar är i regel aidssjuka eller döda. Barnhemmet, med 22 platser, söker nya föräldrar till barnen. Barnen är mellan två månader och 14 år gamla. Vissa är också HIV-smittade. De pengar som samlats in kommer att få stor betydelse.

l Stadsplanerare från Falun och Borlänge har deltagit i upprättande av planer som bryter gränser mellan befolkningsgrupper. Ett sådant projekt som nu förverkligas heter Hull street. 140 av 350 lägenheter i en första etapp är klara. Området ska slutligen omfatta 2000 lägenheter.

l Enligt en modell från Falun och Borlänge har en centrumförening startat. Den har nu cirka 40 medlemmar och anställd projektledare.

l Biblioteket i Sool Plaatje har genom vårt projekt fått IT-träning. IT-utrustning har installerats och verksamheten har breddats.

l På de flesta områden har svenska erfarenheter av miljö- och Agenda 21-arbete funnits med. Skolorna i samarbetet strävar efter miljöcertifiering och urinseparerande toaletter, bättre vattenanvändning och sophantering är andra delar i arbetet.

Som en sidoeffekt av vårt projekt så informerades vi om planer på att utveckla affärskontakter mellan företagare i Dalarna och Sydafrika. Detta arbete sker vid sidan av kommunprojektet.

Det är mycket tillfredsställande att konstatera att arbetet gett resultat. Alla som bidragit kan känna stolthet över resultaten. I en allt mer internationaliserad värld är det rimligt att kommuner bidrar med sitt kunnande, särskilt som det är en tydlig ambition från regeringen och SIDA.

Av de projektmedel på 5,6 mkr som SIDA anslagit sedan 1999 finns cirka 700 000 kronor kvar. Enligt en preliminär överenskommelse, som ska bekräftas av respektive kommunstyrelse och SIDA, så är SIDA berett att förlänga projektet med ett år.

Återstående medel ska i så fall inriktas på arbete med hållbar utveckling och skolprojekten.

Vi vill också notera att förutom stödet till Sydafrika så innebär det en stimulans för alla inblandade tjänstemän att arbeta med dessa projekt. Att SIDA beskriver vårt projekt som ett föregångsprojekt, och säger sig vilja rekommendera andra att arbeta på ett liknande sätt är en positiv bekräftelse av utfört arbete.

Peter Hultqvist, s

kommunstyrelsens ordförande Borlänge

Jonny Gahnshag, s

kommunstyrelsens ordförande Falun

Bruno Blomqvist, fp

oppositionsråd Borlänge

Mikael Rosen, m

oppositionsråd Falun

Lars Ivarsson

kommundirektör Borlänge

Torkel Birgersson

kommundirektör Falun

Mer läsning

Annons