Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett år efter tsunamin

Annons

I samband med tsunamin visade svenska folket stor offervilja. Av de frivilliga insamlingsorganisationerna i Sverige är Lutherhjälpen den största, till och med större än Röda korset.

- Jag peppar de som jobbar oavlönat och ideellt med Lutherhjälpens arbete. Bara i vårt område finns ett par stycken i varje församling som är utsedda av kyrkorådet, förklarar Torbjörn Claesson som är kontraktsombud för Lutherhjälpen i Västerbergslagen.

-I mitt arbete ingår också att informera om verksamheten, säger han och räknar upp att det finns fem-sex personer i Söderbärke, tre-fyra i Smedjebacken och två-tre personer i vardera Grängesberg, Grangärde och Säfnäs som är ombud för Lutherhjälpen.

Claesson berättar att Svenska kyrkan först och främst gjort stora insatser via SKUT, Svenska kyrkan i utlandet.

- Präster och övrig personal som finns stationerad i exempelvis Thailand var de första på plats att ge stöd och hjälp. Sedan har Svenska kyrkan funnits på plats i ett helt år. Bland annat har Carl-Axel Hagberg från Ludvika varit utsänd av rikskyrkan nere i Phuket-området och arbetat i en månad. Han har bland annat funnits till hands för de anhöriga som kommit ner.

Under en onsdagsträff i januari på Församlingsgården kommer Hagberg att berätta om sina upplevelser, berättar Claesson.

Lutherhjälpen har på ett år tagit emot 67 miljoner kronor till tsunamiarbetet i Sydostasien. Av dessa är 35 miljoner kronor anslag från Radiohjälpen.

Under detta första år efter katastrofen har cirka 30 miljoner kronor betalats ut för akuta insatser i Indien, Sri Lanka, Indonesien, Thailand och Somalia.

Claesson har lite uppgifter om vad pengarna i dessa länder har använts till:

I Indien lämnades stöd så att 50 000 av de värst drabbade familjerna försågs med rent vatten, mat och förnödenheter samt temporära bostäder. I dag fokuserar man på återuppbyggnad av bostäder och infrastruktur samt psykosociala insatser

På Sri Lanka började arbetet redan två timmar efter katastrofen med att försöka tillgodose drabbade människors mest akuta behov som utdelning av matpaket, rent vatten, tält, filtar, myggnät och att tillhandahålla mediciner och sjukvård.

Hjälpen i Indonesien var lika omfattande. För Thailands del handlade det från början om mat-, vatten-, och klädesutdelning.

Fiskare har också fått stöd så att de kunnat reparera sina förstörda båtar.

I Somalia handlade insatserna om att tillhandahålla dricksvatten och latriner genom förbättrade vatten och sanitetssystem samt att leverera nya båtar och nät till den drabbade fiskarbefolkningen.

- Jag hörde på riksnyheterna häromdagen att någon amerikansk organisation krävde omvändelse av de som behövde hjälp. Något sådant gör ingen svensk organisation. Svenska kyrkan ger hjälp till alla drabbade oavsett religion.

-Vi är beroende av fortsatt stöd så att vi kan fortsätta ett långsiktigt arbete med återuppbyggnad i de drabbade länderna. Det handlar kanske om tio år framåt som de här människorna behöver stöd, säger Claesson och blickar framåt.

SARAH HJÄLM

Mer läsning

Annons