Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett 40-tal nya villatomter

Annons

Under de senaste tio åren har intresset för att bygga nya villor varit svalt och efterfrågan på tomter svagt. Det har varit billigare att köpa begagnad villa.

Men nu har efterfrågan på dessa stigit och därmed priserna. Det medför att intresset för byggbara tomter åter ökat lite grand. Det i kombination med att Falun nu åter har ökad inflyttning gör att kommunen vill ha en beredskap.

- När folk vill komma hit måste vi ju se till att de har någonstans att bo, säger kommunal

rådet Bjarne Harrung.

För lite drygt ett år sedan fick därför stadsbyggnadskontoret i uppdrag att inventera mark i attraktiva lägen som kunde bli tänkbar för villabebyggelse. Tjänstemännen har tittat på flera områden och fastnat för två av dem bland annat beroende på att det är lönsamt för kommunen som kan få ett överskott på försäljningen.

Ett av områdena ligger på Främby udde och gränsar till redan befintlig villabebyggelse. Det är i dag avsatt som fritidsområde.

Här kan det bli plats för 40 alternativt 20 nya tomter menar stadsbyggnadskontoret.

Om man tar hänsyn till en framtida exploatörs vinstkrav torde dessa tomter med sitt attraktiva läge skulle säljas för drygt 150 000 kronor respektive 200 000 kronor om de blir färre. I det är också inräknat kostnader för att röja för sjöutsikt och båtplatser men inte kostnaderna för VA, vatten och avlopp.

Det andra området som nu ska detaljplaneläggas ligger söder om Adriansbergsvägen utefter Skutuddsvägen. Där bör det bli plats för åtta attraktiva tomter i prisläget 200 000 kronor exklusive VA.

I Falun fick stadsbyggnadskontoret också i uppdrag av kommunstyrelsens samhällsutskott att detaljplanlägga åtta villatomter utefter Gammelvägen.

Ett annat större tänkbart exploateringsområde är Hökviken. Men det bör man inte i dagsläget gå vidare med anser stadsbyggnadskontoret. Det är en skogbevuxen sluttning mer mot Varpan mellan nya riksvägen och gamla länsväg 294 som skulle kunna ge plats för 40 villatomter.

Det finns flera skäl till att det området överges. Ett är att mycket skog måste fällas för att ge sjöutsikt och det kan bli problematiskt och bråkigt då ett 50-tal privata fastighetsägare blir berörda av det. Flera av den vill troligen inte alls att skogen fälls då den ger skydd mot vägen.

Ett annat skäl är att tomterna blir dyra att exploatera.

I en nivå på 40 stycken skulle priset ligga på minst 250 000 kronor. Och nöjde man sig med halva antalet handlar det om minst 300 000 kronor. I båda fallen får inte kommunen täckning för sina kostnader utan riskerar i stället ett underskott.

Mer läsning

Annons