Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Etanolfabrik aktuell igen

Annons

För några år sedan gjordes en utredning angående möjligheterna att anlägga en etanolfabrik i Orsa. När staten valde att satsa på en etanolfabrik i Norrköping, lades Orsaprojektet i malpåse.

Stigande bensin- och dieselpriser har gjort att alternativa drivmedel och energikällor på nytt blivit intressant. Något som centerpartiet framhåller i sin motion, plus att etanolproduktion kan bli ett alternativt användningsområde för vår skogsråvara och därmed skapa arbetstillfällen.

Både näringslivschefen och miljö- och hälsoskyddsnämnden ser positivt på en etanolproduktion, men säger samtidigt att en förstudie måste göras för att undersöka möjligheterna för en etanolfabrik i Orsa.

Näringslivschef Ola Granholm föreslår att näringslivs- och utvecklingskontoret får i uppdrag att göra förstudien och att den finansieras inom befintlig budgetram.

Förundersökningen ska klargöra vilka krav som ställs på en potentiell etableringsort och vilka konkurrensfördelar Orsa har. Vidare ska det undersökas vilka entreprenörer och kommersiella aktörer som kan vara aktuella. Kontakter ska också tas med Invest in Sweden Agency och studier göras av statliga utredningar om möjligheter och risker. Intervjuer ska också göras med lokala aktörer som har särskilt intresse av en etablering.

Vilka utredningsresurser som krävs för att göra en seriös satsning på att etablera en produktionsanläggning i Orsa ska klargöras och slutligen en mindre utredning av vilka olika tekniker som används i dag för att producera etanol och hur utvecklingen bedöms bli de närmaste åren.

Motionen och näringslivschefens förslag kommer nu närmast att behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott vid sammanträdet den 17 januari.

BÖRJE LINDH

Mer läsning

Annons