Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Erk du, Maja du var ska vi ta´t

Annons

Befolkningstillväxten kommer under de närmaste 50 åren uteslutande att gälla personer 65 år och äldre. Under perioden 2000-2030 kommer antalet personer 65 år och äldre att öka med 748 000, varav personer 80 år och äldre utgör 299 000. Redan år 2007 beräknas antalet äldre som lämnar arbetsmarknaden vara större än antalet ungdomar som träder in på arbetsmarknaden.

Praktiskt sett betyder det att det blir färre som arbetar och betalar statlig och kommunal skatt medan behoven av skattepengar ökar när de äldre blir allt fler. Sverige kommer att ha en åldrad befolkning som aldrig tidigare i historien.

Anspråken på den offentligt finansi- erade välfärden kommer därför att öka väsentligt och påtagligt överstiga de medel som i dag står till buds och som stat och kommun får svårigheter att ställa upp med.

Problemet är att försörjningskvoten, det vill säga förhållandet mellan antal yrkesverksamma respektive antalet pensionärer och personer under 20 år, blir en annan under kommande år, det vill säga färre yrkesverksamma per icke-yrkesverksamma.

Om försörjningskvoten år 2030 ska ligga kvar på samma nivå som i dag behövs det enligt Riksrevisionsverket ytterligare 2 140 000 yrkesaktiva förutom de 4 337 000 yrkesaktiva som redan antas finnas. De behövs för att få fram så mycket skatt som krävs för att betala äldre- omsorg på den nivå som vi har i dag och som framtidens pensionärer allra minst kommer att kräva. Ytterligare ett problem är att det ska finnas arbeten till de ovan nämnda 2 140 000 personerna.

Hur ska man klara av detta? En åtgärd som man pekar på är att fler pensionärer fortsätter att arbeta på något sätt och betala skatt i stället för att ta ut pension. Om 50 procent av pensionärerna fortsätter att arbeta till 79 års ålder når man den önskvärda nivån på skatteinbetalningarna och därmed en garderad välfärd.

Betänkandet från Senior 2005 föreslår 100 åtgärder för att förbättra situationen för kommande pensionärer exempelvis att "alla människor ska kunna åldras i självständighet med möjligheter att vara aktiva och ha inflytande över vardagslivet samt med tillgång till god vård och omsorg".

I en bilaga till slutbetänkandet behandlas de möjligheter inom skatteområdet som kan tänkas för att stimulera äldres fort-satta förvärvsarbete av något slag. Problematiken är komplicerad och kräver fördjupad analys och ytterligare underlag för att kunna lösas.

Att hejda "äldrevågen" går inte utan alla blir tvungna att inse att kraftfulla åtgärder måste till för att fullfölja idén om människors lika värde.

Dagens underskott hos kommunernas socialnämnder kan om ett antal år framstå som en idyll. Sparsamhet ifråga om de kommunala utgifterna blir nödvändig och vi kommer att kämpa för att äldreomsorgen ska få de pengar som behövs.

Stora kommunala satsningar måste ses mot bakgrunden av ovanstående skisserad utveckling och enligt oss kan de bli verklighet först när framtiden för pensionärerna är tryggad.

OLLE HOLMKVIST

Mer läsning

Annons