Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ensamstående mammor har ofta sämre ekonomi

Annons

Ensamstående mammor är den hushållstyp som, förutom pensionärer, är mest beroende av offentliga transfereringar och det återfinns flest inkomstsvaga i denna grupp.

De ensamstående mödrarna drabbades hårt under 1990-talets lågkonjunktur och har haft svårt att hämta sig sedan dess och har ekonomiskt halkat efter andra grupper i samhället.

En viktig orsak till detta är att deras anknytning till arbetsmarknaden har försämrats och detta har lett till en klart sämre utveckling av deras förvärvsinkomster. Många ensamstående mödrar saknar helt eller delvis arbete.

Kombinationen av att vara kvinna, vilket nästan alltid innebär en lägre lön jämfört med männens, och att vara ensam mamma med försörjningsansvar gör att de ekonomiska marginalerna blir mycket små. Den ensamma mammans ekonomi blir särskilt känslig för inkomstbortfall vid sjukdom eller vård av sjukt barn.

Deltidsarbete är klart vanligare bland kvinnor än bland män och deltidsarbete innehas av framför allt mammor till barn i förskoleåldern. Många arbetsgivare är också tveksamma till att anställa en ensam mamma då hon anses vara mindre flexibel när det gäller arbetstider och väntas ha en högre frånvaro på grund av vård av sjukt barn.

Även om många fäder bidrar med underhåll motsvarar inte det den omfördelning som sker från fäder till barn och mödrar i tvåförälderfamiljer. I dag kan en ensamstående förälder få underhållsstöd om den bidragsskyldige föräldern inte betalar alls eller betalar ett lågt underhållsbidrag. Ett fullt underhållsstöd är i dag 1 173 kronor per barn och månad. Regeringen har nyligen beslutat höja detta med 100 kronor per månad vilket är alldeles för lågt och vi strävar att höja det till 1 500 kronor per barn och månad.

Den ensamstående mammans utsatta ekonomiska situation drabbar alltid barnen. Cirka 260 000 barn i dagens Sverige lever i en ekonomiskt utsatt situation. Barn i familjer med en ensamstående vårdnadshavare har i regel en avsevärt sämre ekonomisk situation är barn som bor med båda sina föräldrar.

Genom forskning vet vi att barn och ungdomar påverkas negativt av familjens begränsade ekonomiska resurser.

Dessa barn har ofta inte möjlighet att följa med kompisarna till badhuset, att följa med på klassresan eller åka på semester.

Barnens fritidsaktiviteter kostar ofta mycket pengar och dyrare har det blivit eftersom kommunerna drar ner på bidragen till föreningslivet och höjer avgifterna för idrottsanläggningar och lokaler. Till detta kommer den utrustning som barnen behöver. Kommuner och skolor måste börja ta en diskussion om alla extra utgifter för olika aktiviteter. Det får inte vara så att barnen inte kan delta i de aktiviteter som arrangeras i skolan för att familjens ekonomi inte klarar det. Här har vi som politiker och föräldrar ett stort ansvar.

Stödet till ensamstående föräldrar både män och kvinnor måste förbättras. Att till exempel få tillfällig hjälp i hemmet när man själv eller barnet är sjukt kan vara särskilt betydelsefullt för ensamstående föräldrar. Samhället bör kunna erbjuda nätverksstöd i form av en stödperson eller en stödfamilj utan att man har några sociala eller psykiska problem. Denna grupp behöver all stöttning och ekonomiska hjälp för barnens skull.

KATARINA GUSTAVSSON

Katarina Gustavsson är kristdemokrat.

Hon är både kommmunpolitiker (Falun)

och landstingspolitiker.

Mer läsning

Annons