Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Enkäten viktigt redskap för facket

Annons

- Arbetsgivaren tar inte de enkäter som visar våra medlemmars missnöje på allvar.

Det säger ordföranden för Kommunal sektion 10, Ulrika Belin.

Problem med arbetsmiljön, lågt i tak under arbetsplatsträffarna och brister i kontakterna mellan chef och anställd, är den bild av arbetsvillkoren som framträder i Kommunals undersökning bland medlemmarna i Falun.

Kommunal kommer att använda resultaten i undersökningen i kontakter med politiker och toppchefer framöver. Sören Johansson, v, är den ende politiker som själv bett att få ta del av materialet.

- Det här är ett bra material som i stort sett bekräftar den bild vi har av hur det står till ute i verksamheterna, säger Ann Chrona, huvudskyddsombud för skolförvaltningen.

Bland kommunalarna i skolförvaltningen tror Chrona att synpunkterna i undersökningen vad gäller arbetsmiljö ofta handlar om storleken på barngrupperna, arbetsbelastningen och tempot i verksamheten, men också frågor om ventilation, storleken på lokalerna, buller och stress.

- Arbetsmiljölagens krav på personlig anpassning av arbetet till var och ens förutsättningar följs inte. Det är alltid samma belastning på en 55-åring som på en 35-åring, säger Belin.

Vad gäller medlemmarnas kritik mot kontakterna med den närmaste chefen säger Belin att hon de senaste två åren begärt att Falu kommun ska satsa på ledarskapsutbildningar för lägre chefer.

Kommunals erfarenheter är att frågor om öppenhet, delaktighet och förhandsinformation fungerar bättre på förskolor än på skolorna.

- På förskolorna finns en möteskultur. Skolvärlden är mer splittrad. Men det är förstås chefernas ansvar att möten genomförs och att var och en lämnar mötena med en känsla att de fått ut något av dem, säger Chrona.

Kommunal konstaterar att kunskapen bland medlemmarna om kommunens organisation ofta är låg. Det är inte ovanligt att de anställda tror att deras närmaste chef är direkt underställd den politiska nivån. Därmed kan inte fotfolket tillräckligt mycket för att veta att det är möjligt att gå högre upp i organisationen med synpunkter och klagomål, om man inte får gehör hos den närmaste chefen.

Att många uppger att de inte haft några utvecklings- eller bedömningssamtal tror Belin på att samtalen är svagt förberedda - att medlemmarna inte alls uppfattar samtalet som årets utvecklingssamtal.

- Att prata någon minut i hissen eller i en korridor räcker inte, säger Belin.

JENS RUNNBERG

Mer läsning

Annons