Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Enkät sammanställd

Annons

33 familjer med sammanlagt 63 barn deltog i enkäten och det blev en del mycket intressanta svar. Det mest frapperande är att 64 procent av föräldrarna helst skulle vilja ha ekonomisk möjlighet att stanna hemma längre med sina barn och att 30 procent skulle vilja ha familjedaghem, kooperativ eller en privat lösning. Bara sex procent förespråkade förskola. Detta gäller förstahandsvalet. I andra hand ville 74 procent ha familjedaghem, privat eller kooperativ lösning och 16 procent förskola.

I flera av de svar som lämnades när det gäller allmän förskola ansåg föräldrarna att barn ska få vara barn så länge som möjligt och att ett års förberedelse till skolan räckte. Här ansåg de att det inte fanns någon pedagogik i form av vistelse i förskolan som det fanns behov av. De som svarade på det sättet menade att den "vardagspedagogik" som finns hemma och hos familjedaghemmen räcker för de små barnen.

Enkätsvaren ger också en ganska samstämmig bild av att föräldrarna inte anser sig ha den valfrihet inom barnsomsorgen som de skulle vilja ha. De skulle egentligen vilja ta ett eget ansvar för barnen men har inte de ekonomiska förutsättningarna. Många anser också att de får bristfällig information när de söker barnomsorg och i en del fall talar föräldrar om vilseledande information. I flera av svaren framkommer det också att gruppstorleken inom förskolan är alldeles för stor.

En del av föräldrarna tycker dessutom att det är snett med satsningen på barn. I stället för att betala en föräldrapenning för att man är hemma och sköter sina barn är det bättre att betala en annan person för att sköta dem. Det tycker flera föräldrar är snett.

Ungefär hälften av föräldrarna anser att placeringen nära hemmet är viktig och lika många tycker det är viktigt att syskon kan vara på samma ställe.

En majoritet, 61 procent, tyckte att maxtaxan var bra medan en fjärdedel 25 procent ansåg att maxtaxan mest gynnade de rika. Nästan hälften tyckte att en allmän förskola från fyra år inte är nödvändig medan 26 procent tyckte att det var bra. När det gäller hur viktigt det är för föräldrarna att få vara med och påverka var det 91 procent som hade den uppfattningen.

Men det fanns också synpunkter som menade att Malungs kommun har en bra barnomsorg om man jämför med exempelvis Stockholm. Men ganska genomgående då det gäller barnomsorgen vill man att det blir fler dagmammor i kommunen och att inte några få som styr får möjlighet att ta död på alternativ inom barnomsorgen.

Nu kommer centern att arbeta vidare med de här frågorna med utgångspunkt från de enkätsvar man fick.

SÖREN HAGA

Mer läsning

Annons