Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Enhetscheferna har för mycket att göra

Annons

Granskningen av individ- och familjeomsorgen i Ludvika, som har en så hög personalomsättning att det drabbar de hjälpsökande, pågår fortfarande.

Inom äldre och handikappomsorgen gav inte tillsynen så hård kritik. Men förvaltningen får jobb, då 12 brister påtalas, liksom 18 fall av oroande tendenser samt nio positiva iakttagelser.

Man har exempelvis granskat om det inom verksamheten finns tillräckligt med personal med kompetens och personlig lämplighet för arbetsuppgifterna.

Drygt 1000 personer arbetar i vård- och omsorgsförvaltningen. Förvaltningschefen Nils Nyström anser att förvaltningen driver en verksamhet med hög kvalitet och som tillgodoser invånarnas behov vilket länsstyrelsens rapport i stort bekräftar även om man hittar personal- behov.

Men ledningen får signaler om att det är för få anställda på särskilda boenden och i hemtjänsten och att personalen känner sig stressade.

Personalen på äldreboendet Kolbottenvägen anser att det inte finns tillräckligt med personal men får inte medhåll av enhetschefen, som anser att det bara krävs bättre planering. Chef och personal anser båda att det behövs fler personal på Knuten. Länsstyrelsen uppmanar kommunen att se över bemanningen på de äldreboenden där personalen haft synpunkter.

"Enligt Länsstyrelsen bör bemanningen ses över på de enheter, där personalen upplever att de inte hinner med sina arbetsuppgifter. Det är allvarligt att personalen uppger att insatserna inte kan ges eftersom personal- resurser inte räcker till."

Handläggarna och de flesta av enhetscheferna har rätt utbildning, men en vikarierade enhetschef saknar högskoleutbildning.

Länstyrelsen påtalar också att det är viktigt att enhetschefernas arbetsområden ses över regelbundet eftersom personalen uppfattar att cheferna har för mycket att göra.

50 personer saknar adekvat grundutbildning inom vård- och omsorgsnämnden, merparten av dessa finns inom LSS verksam-heter.

Periodvis är arbetsbelastningen också hög inom hemtjänsten där kompetensen är hög bland personal och chefer. Enhetscheferna anmärker på att de har stora områden och mycket administrativa arbetsuppgifter som tar tid. Det saknas tillräckligt med personal i deras hemtjänst.

Hemtjänstpersonalen anser att grundbemanningen är för låg och det har kommit fram till tillsynsmyndigheten en frustration över den omsättning på enhetschefer som skett det senaste året.

Länsstyrelsens bedömning av hemtjänsten är att enhetscheferna har stora ansvarsområden vilket begränsar deras möjlighet att stötta och handleda personalen i det dagliga arbetet.

Trots att extra personal tas när det krisar, saknas tillräcklig personal i verksamheten för att tillgodose enskildas sociala behov, noterar länsstyrelsen.

BO JOFFER

Mer läsning

Annons